Škola pro praktický život

Škola pro praktický život

Ve městě Kaplice je ojedinělá škola, která vznikla splynutím obchodní akademie, gymnázia, středního odborného učiliště a střediska praktického vyučování. Dnes jsou proto pracoviště školy ve čtyřech budovách. Na škole se dá studovat gymnázium se čtyřletým nebo osmiletým programem, čtyřletá obchodní akademie Kaplice je zaměřena na logistiku a ekonomiku dopravy, na středním odborném učilišti se dá vyučit v oborech opravář zemědělských strojů, mechanik-opravář motorových vozidel, kuchař-číšník, operátor skladování, strojní mechanik, montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení.

Všechny studijní obory gymnázia a obchodní akademie jsou umístěny v budově na Linecké ulici v blízkosti centra města. Jde o spádovou školu v pohraničí, hodně studentů sem dojíždí i ze vzdálenějších míst. Budova školy je sice už starší, ale má vlastní tělocvičnu, posilovnu, výdejnu stravy a nové multimediální učebny s prvky audiovizuální techniky, počítači a interaktivními tabulemi. Jsou tu také moderně vybavené jazykové učebny, učebny pro odborné předměty a studovna. Všichni žáci a učitelé se mohou prostřednictvím školních počítačů připojit na internet.

Žáci jsou motivováni k tomu, aby studovali cizí jazyky, knihovny pro žáky i učitele jsou pravidelně doplňovány novými tituly a obsahují i anglickou a německou beletrii. K dispozici je přes dvě stě titulů zahraniční literatury.

Nejen studiem žáci žijí, rádi sportují v zimě i v létě. Škola jim vychází maximálně vstříc, koupila pro potřeby studentů šestnáct lodí a dvacet snowboardů. Má dokonce i vlastní autoškolu, svářecí školu a restauraci.

Vzdělání má v nejjižnějším místě České republiky dlouhou tradici, už v 16. století se výuky náboženství, čtení, psaní a počítání ujal místní kněz. V 18. století byla kaplická škola vzorovou, uplatňovaly se tady nejnovější pedagogické metody Jana Ámose Komenského. Díky tomu, že se tady začala vyučovat také hudba, ruční práce a základy ovocnářství a zelinářství, začaly školu navštěvovat i děti ze vzdálenějších vesnic.

Dnes se vedení školy snaží, aby byli její absolventi připraveni pro reálný praktický život, absolvují v průběhu studia praxi v soukromých firmách. Absolventi učebních oborů jsou zaměstnavateli velmi žádáni, navíc mohou absolvovat dvouletou nástavbu Podnikání, která je připraví na řízení vlastní firmy.