Přátelské prostředí a individuální přístup, to je křesťanská základní škola Jana Husa

Přátelské prostředí a individuální přístup, to je křesťanská základní škola Jana Husa

Výběr soukromých základních i mateřských škol je dnes opravdu široký. Každý rodič díky tomu dokáže najít to nejlepší pro svoje dítě. Pokud vám jde o to, aby dítě vyrůstalo v přátelském prostředí založeném na důvěře a porozumění a chcete, aby bylo i mimo domácnost vedeno v duchu křesťanských hodnot, pak byste měli znát základní školu Jana Husa v Brně. Tato křesťanská škola vznikla v roce 2008 díky iniciativě rodičů, učitelů ale i s pomocí církví s cílem poskytovat bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí z křesťanských rodin.

Pro školu je charakteristický nízký počet žáků ve třídách, díky kterému se mohou učitelky věnovat každému individuálně, děti se tu znají i s nižšími ročníky a vzájemně se podporují a prostředí školy se díky tomu nese v přátelském duchu. Pro děti je ráno i odpoledne připravená družina a mají na výběr z mnoha kroužků jako je vaření, tvoření, hudebka, atletika nebo divadlo ale i anglická konverzace. Škola si také zakládá na tom, aby děti dobře připravila na přijímací zkoušky, a tak mohou navštěvovat přípravné kurzy ale výuka matematiky, češtiny ale i informatiky je posílená i v základním vzdělávacím programu. Škola dětem také často nabízí výlety a další aktivity, aby se mohly rozvíjet ve všech směrech. Součástí školy je i křesťanská školka.

Škola je v podstatě takový strom s hlubokými kořeny, který postupně roste a sílí a kořeny zůstávají pevné a stabilní. Právě STROM je základní vzdělávací strategií této školy. Děti se tu učí Spolupráci, kdy programy jsou často zaměřené na kooperaci mezi ročníky, ale i rodiče jsou zváni ke spolupráci se školou. Tvořivost si zakládá na tom, že každé dítě je jedinečné, a tak se jim škola snaží poskytnout takové kreativní zázemí, aby se mohly rozvíjet všechny děti. Škola se snaží děti Rozvíjet nejen po stránce vědomostní ale i sociální, praktické a morální. Odpovědnost za své vlastní chování je základem dobrého člověka, a tak škola nezapomíná ani na tuto stránku. Poslední vlastností je Moudrost, aby člověk uměl rozlišit dobré a špatné a mohl pozitivně působit na své okolí.