Podporují lidové tradice a vztah k prarodičům

Podporují lidové tradice a vztah k prarodičům

Do upravené školní budovy se žlutou fasádou chodí děti z nevelké obce Vlasatice na Břeclavsku rády. A není divu. Zažijí tady spoustu dobrodružství, dozvědí se mnoho nových věcí a stráví příjemné chvíle ve školním kolektivu. Učitelé této školy si stanovili konkrétní cíl. Chtějí vytvořit moderní venkovskou školu a školku, která by usilovala o komplexní rozvoj dětí a žáků pomocí moderní výuky. Učitelé při výuce užívají moderní technologie a starají se o osobnostní rozvoj každého ze svých žáčků.

V letech 2016 až 2020 se rozhodli školu vylepšit, vytvořit novou učebnu pro výuku přírodních věd včetně matematiky, jazykovou učebnu v kmenové třídě a koupit žákovská zařízení. Do výchovy a školních pravidel jsou zasvěcováni také rodiče, škola s nimi pravidelně a často komunikuje a snaží se je získat pro svoje projekty. Ty je totiž možné prosadit pouze tehdy, když je rodiče schvalují a pozitivně o nich doma se svými dětmi hovoří.

Jedním ze symbolů základní školy Vlasatice je sova. Za počátečními písmeny názvu tohoto ptáka se skrývají čtyři slova – soběstačně, osobnostně, vztahově, aktivní jedinec. A právě takovou osobnost chtějí učitelé svým působením na dítě, vzděláváním a rozvojem sociálních dovedností vychovat.

Pozornost je věnována už předškolákům, aby byl jejich přechod do základní školy zcela bezproblémový a pohodový. V mateřské školce byla zřízena pozice školního asistenta a ve škole školního psychologa. Škola se věnuje kulturním tradicím regionu a předáváním zkušeností napříč generacemi. V mateřské i základní škole je tančení kroužek, kde se děti učí tancovat nejen současné, ale i základní lidové tance. Dvakrát za měsíc se s dětmi setkávají lidé o dvě i více generací starší. Pečou spolu perníčky, povídají si o knížkách, hrají společenské hry a je třeba dodat, že obě skupinky se při těchto činnostech náramně baví.

O děti je postaráno i mimo vyučování, bezplatně mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu. V rámci projektu péče o děti 1. stupně základní školy se pořádají příměstské tábory, přístupné za cenu stravného i dětem z jiných škol.