Obory pro žáky i dospělé

Obory pro žáky i dospělé

Pokud se chcete dál vzdělávat, je pro vás jako stvořená Soukromá SOŠ a Gymnázium Bean. Nabízí tolik různých oborů formou denního, dálkového i pomaturitního studia, že si vybere opravdu každý. A má v programu i dnes v praxi tolik žádané učební obory.

Ti, kteří právě ukončili základní školu, se pravděpodobně budou nejvíce zajímat o denní formu studia. Pokud ještě nejsou zcela rozhodnuti, čemu by se v životě chtěli věnovat a předpokládají, že budou studovat dál, mohou nabývat nové vědomosti čtyři roky na gymnáziu. Škola ve Staňově je na vysokou školu dobře připraví kvalitní výukou s cizími jazyky. Už na střední škole se budou moci vypravit do zahraničí, poznat tam na partnerských školách nové kamarády, zúčastnit se národních i mezinárodních soutěží, spolupracovat na různých projektech a grantech. Škola počítá s tím, že každý student má individuální schopnosti, přání a záliby, a proto umožňuje vybírat si volitelné předměty.

Kdo už má o své budoucnosti jasno, může se přihlásit na některý z oborů střední odborné školy, věnovat se třeba cestovnímu ruchu, počítačové grafice, provozu diplomatických služeb, veřejné správě a právu nebo dopravní akademii. Poslední ze zmiňovaných oborů je jedinečným svého druhu v České republice. Zavádí model, který již dlouhou funguje v mnoha zemích Evropy a přináší studentům úzké propojení teoretické přípravy s praxí ve společnostech, věnujících se dopravní problematice. Absolventi budou odborníky na logistiku, zasilatelství, management železniční, městské i silniční dopravy, dopravní techniku, a také ekonomiku dopravy. O tom, že o uplatnění nebudou mít rozhodně nouzi, není sporu.

V rámci denního studia si lze v průběhu dvou let doplnit úplné středoškolské vzdělání v oboru Podnikání. Tato forma je určena pro ty zájemce, kteří mají výuční list a chtěli by si založit vlastní firmu. Získají ucelené znalosti v ekonomických předmětech, naučí se lépe pracovat na počítači, vést účetnictví a daňovou evidenci.

Ten, kdo maturitu má, ale teprve na prahu dospělosti si uvědomil, že by chtěl svou budoucnost směřovat trochu jinak, se může hlásit na jednoleté obory, které má škola ve svém programu na čtyři roky. Šanci věnovat se výchově dětí a mládeže dává dvouletý pomaturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Štěstí a radost budou všem svým zákazníkům přinášet absolventi učebního oboru Kominík, a to už jen proto, že své práci budou dokonale rozumět.

Proto neváhejte, pro školní rok 2018/2019 jsou volná už poslední místa.