Ne všechny základní školy jsou stejné

Ne všechny základní školy jsou stejné

Škola, základ života. Je známé přísloví, které platí celé generace. Obzvláště co se týká základní školy, tak již z názvu je zřejmé, že to je ten hlavní základ vzdělání, na který má nárok každý z nás v České republice. Základní školní docházka je dokonce povinná. Do první třídy základní školy obvykle chodíme v sedmi letech a opouštíme ji po úspěšném absolvování devíti tříd kolem patnáctého roku života. Existují běžné státní základní školy, dále základní školy s podporou výuky převážně cizích jazyků. Existují také základní školy pro vybrané nadané děti a také základní školy soukromé. Část dětí respektive jejich rodičů také může zvolit u svých nadanějších dětí variantu přechodu z půlky základní školní docházky rovnou na víceleté gymnázium po absolvování přijímacích zkoušek.

Ve třídách základní školy ve městech jsou děti obvykle namíchané, tedy kluci i dívky dohromady. Školy jsou rozděleny podle stupně vzdělávání do jednotlivých tříd, kam chodí děti přibližně stejného věku. Tohle je model, na který jsme nejvíce zvyklí, nemusí ale platit všude.

V některých zemích, obzvlášť těch méně rozvinutých, to může fungovat úplně jinak. Dokonce i v některých vzdálenějších koutech naší země, například v malinkých vesničkách, tento model nemusí být pravidlem. Děti z několika různých tříd a různého věku se učí dohromady, protože jejich počet je tak nízký, že by nenaplnil v té oblasti ani minimální velikost třídy. Některé vesnické školy dokonce nabízí jen výuku prvního stupně, a aby děti mohly chodit na druhý, musejí přejít na jinou školu. Tohle může být výhodou, ale také nevýhodou. Na jednu stranu se děti musí vzdát kolektivu, ve kterém fungovaly pět let každý den a absolvovat celé tohle „oťukávání“ a hledání si přátel v novém kolektivu znovu. Na druhou stranu ne každému dítěti může daný kolektiv sednout a nemusí se v něm cítit z různých důvodů dobře. Takový nový začátek na jiné škole se potom může stát nejlepším řešením.

Většinou však děti navštěvují běžné základní školy s devíti stupni vzdělávání ve městech. Například v takovém hlavním městě Praha najdeme spoustu různých základních škol, ze kterých si děti a rodiče mohou vybírat. Jednou z takových je třeba Základní školaPraze 10 na adrese Starodubečská 413.