Najde se pokračovatel Jiřího Trnky?

Najde se pokračovatel Jiřího Trnky?

Mají vaše děti zálibu v recitaci nebo ve výtvarné výchově? Přihlaste je do kroužků. Například v Plzni otvírá Soukromá základní umělecká škola Trnka dva obory, výtvarný a literárně dramatický. V rámci výtvarného oboru si děti mohou vybrat hned z několika odvětví. Pod vedením zkušených pedagogů se tady vyučuje všeobecná výtvarná výchova, kde mají žáci možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě. S výtvarnou výchovou se seznámí v širším rozhledu, poznají blíže kulturu obecně, naučí se pracovat s plošnou i prostorovou tvorbou. Dokáží si potom poradit s různými výtvarnými technikami, získají cit pro barvy, tvary a různé materiály. Získané dovednosti uplatní buď v dalším studiu výtvarných oborů nebo v běžném životě. Žáky zaměřené na moderní technologie určitě zaujme program animační tvorby, orientované na klasické animační techniky a na multimédia. Klasická animační technika, a zejména animace loutek, má v České republice velkou tradici. Je velmi náročná, ale s její pomocí se dají stvořit krásné filmy a v mnoha ohledech se mohou přiblížit k filmu hranému. V multimediální tvorbě se uplatňuje 2D a 3D animace. V 2D animaci se pracuje s prostorem jen pomocí jednotlivých plánů a vrstev. Je to například rotoscoping, jehož počátky sahají až do 30. let 20. století, omezená animace, která pracuje se statickými obrázky a rozanimovanými sekvencemi, plošková neboli papírková animace, kterou byl vytvořen seriál South Park, a další. Ve 3D animaci se využívá trojrozměrného prostoru. Technik je opět celá řada, chuckimation, go-motion, clay animation, brick film, pixilace, poloplastická animace nebo sand animation, která pracuje se sypkými materiály. Oborem více hmatatelným je keramika a sochařství. Děti se naučí pracovat s kruhem, budou svoje výtvory vypalovat a barvit.

Kdo absolvuje dramatický obor, možná se nestane hned uznávaným a vyhledávaným hercem Národního divadla. Zcela určitě se ale zbaví trémy, naučí se pohybovat na jevišti, recitovat a ztratí ostych před obecenstvem. Jednou, až zcela dospěje, bude umět směle vystupovat před publikem a na konferencích a jiných větších akcích se bude cítit zcela přirozeně.

Do základní umělecké školy se mohou hlásit děti ve věku už od pěti let, náročnější obory jsou určeny pro žáky druhého stupně. Nejstarší studenti výtvarných oborů se věkem blíží plnoletosti.