Mateřská školka jako povinný start do života

Mateřská školka jako povinný start do života

To, že k občanství v České republice patří také povinné základní vzdělání, ví asi každý. Povinná školní docházka, která dříve trvala osm a dnes devět let, je základním kamenem vzdělání každého zdravého dítěte v České republice. Do velké třídní knihy, která je neodmyslitelnou součástí každé třídy, učitel zaznamenává nejen téma výuky, ale především docházku a případnou nepřítomnost žáků. Taková nepřítomnost se potom musí řádně omluvit. Někdy postačí vyjádření rodičů v žákovské knížce, jindy je vyžadováno potvrzení od lékaře. Záleží na konkrétní situaci a především důvodu nepřítomnosti žáka. Jak je to ale v mateřské školce?

Mateřská škola, jak už vyplývá z jejího názvu, patří taktéž do vzdělávacího systému České republiky. Na rozdíl od školy základní se zde ale děti neučí psát, číst a počítat, ani nemusí sedět čtyřicet pšt minut na svém místě v lavici. To však rozhodně neznamená, že se děti ve školce nic nenaučí. Ba naopak.

Když začne dítě chodit do mateřské školky získá jakousi sociální zkušenost a hlavně schopnost fungovat v kolektivu jiných lidí. Na rozdíl od domova, kde je ve většině případů pozornost věnována hlavně jemu, se ve školce dítě musí naučit si své zájmy přiměřeným způsobem prosadit mezi ostatními dětmi v kolektivu, nebo se naopak smířit s tím, že ne každé jeho přání může být vyslyšeno. Hračky najednou nepatří jen jemu, ale patří „všem“. Děti se ve školce učí spolupráci, trpělivosti a také navazovat přátelství. Všechny tyto věci jsou potom v navazujícím základním vzdělávání nesmírně důležité, protože ve školních lavicích už na učení těchto základních sociálních schopností zkrátka nezbývá čas.

Jak už bylo zmíněno výše, základní škola je povinná, ale jak je na tom školka? Nejčastější věk, kdy dítě nastupuje do školky jsou tři roky. Není to však rozhodně pravidlem. Někteří rodiče si chtějí svého malého skřítka co nejvíce užít a první vzájemné odloučení oddalují na co nejdelší možnou dobu. Některé děti tak do školky přijdou ve čtyřech letech, některé v pěti a některé dokonce vůbec. V roce 2017 však byla zavedena novela školského zákona, která zavedla povinné předškolní vzdělávání. Děti starší pěti let tak od roku 2017 musí mateřskou školku navštěvovat povinně a bez výjimek, od pondělí do pátku na čtyři hodiny denně. V případě nepřítomnosti dětí musí rodiče, stejně jako na základní škole, je povinnost donést omluvenku, v některých případech dokonce s lékařským potvrzením. Vzhledem k tomu, že je poslední povinný rok školky zcela zdarma, klade si ministerstvo školství mimo jiné za cíl dostat do školky také děti ze sociálně slabých rodin a zařadit je tak do hlavního vzdělávacího proudu.

Někteří lidé si na nová pravidla mateřských škol stěžují, jiní je chválí. Faktem ale je, že díky této novele budou mít všechny děti pro začátek povinné školní docházky alespoň částečně stejné podmínky.