Malotřídky učí děti respekt a spolupráci

Malotřídky učí děti respekt a spolupráci

Škola, základ života. Ne nadarmo se to říká. Škola skutečně má být prostorem, kde se naučíme vše potřebné pro svůj dospělý život. A zdaleka to není jen čtení, psaní, počítání. Škola nás také učí vycházet s jinými lidmi, pracovat v týmu, komunikovat i být asertivní a nebát se řešit problémy. Malotřídní školy mají v těchto „soft skills“ poněkud výhodu. Děti jsou v kolektivu všechny dohromady, starší se učí pomáhat mladším a tím si sami procvičují látku, mladší se učí respektu a trpělivosti a všichni dohromady poznávají, jak důležitý je kolektiv a spolupráce. V klasických školách často panuje velká soutěživost, důraz je kladen na individualismus a učitel zpravidla své žáky nezná tak dobře. A když je řeč o učitelích,v malých třídách má vyučující větší šanci poznat každého svého žáka osobně, porozumět jeho potřebám a lépe přizpůsobit výuku konkrétní třídě.

Skvělým příkladem toho, jak dobře může fungovat výuka v malotřídní škole je škola Louka. Jedná se o malotřídní školu s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Učíme se pro život“. Výuka probíhá v moderně, vkusně a funkčně zařízených třídách a učebně PC. Třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítači. Škola má tak všechny předpoklady, aby mohla poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Žákům nabízí výuku v klidném, přátelském a ohleduplném prostředí. Žáků je ve třídách nízký počet, díky čemuž se jim vyučující může individuálně věnovat. Škola nabízí řadu akcí, zájmových kroužků i moderní vybavení nebo plavecký výcvik.

Ke škole patří také školka Louka kde jsou děti rozděleny do dvou tříd, na mladší a starší děti, ale obě třídy spolu úzce spolupracují. Pro děti ze školky je výhoda, že se přechodu do školy nemusí bát změny prostředí nebo nového kolektivu. Děti se učí hrou, často chodí na vycházky do přírody a školka už e spolupracuje s rodiči.