Neplacené volno: Nárok a jak je to s pojištěním a s daněmi

Neplacené volno: Nárok a jak je to s pojištěním a s daněmi

Ve kterým případech vám na neplacené volno vzniká nárok ze zákona a kdy se naopak musíte dohodnout se zaměstnavatelem? Je zaměstnavatel povinen vaší žádosti vždy vyhovět? V jakém vztahu je neplacené volno a zdravotní pojištění? Kdy si můžu vzít neplacené volno? Jak dlouho může trvat neplacené volno? Kdo platí sociální a zdravotní pojištění při neplaceném volnu? Vše se dozvíte v dnešním článku.

Pracovní volno

Pracovní volno zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci na základě jeho nároku na něj. Rozlišujeme:

  • pracovní volno bez náhrady mzdy – neplacené volno,
  • pracovní volno s náhradou mzdy – placené volno.

V průběhu pracovního vztahu může dojít k situaci, kdy zaměstnanec nemůže plnit část pracovního závazku spočívajícího ve výkonu práce. Důvodem jsou skutečnosti, které plnění činí nemožným, nebo jej ztěžuje. Jedná se o právní skutečnosti, které souhrnně označujeme jako jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Ty upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Neplacené volno definuje v ustanovení § 199 odst. 1. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy či platu, je vymezen v příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (dále jen „nařízení vlády“).

Neplacené volno v práci

Neplacené volno v práci dělíme na dva druhy:

  1. Neplacené volno, na které má zaměstnanec nárok ze zákona (např. návštěva vzdáleného lékaře, narození dítěte, stěhování).
  2. Neplacené volno, které schvaluje zaměstnavatel na základě dohody (jakýkoliv jiný důvod, který není uveden v nařízení vlády).

Neplacené volno nemusí zaměstnavatel schválit, nemůže ho ale ani nařídit. Nařízené neplacené volno neexistuje.

Pokud zaměstnanci nevzniká nárok na čerpání neplaceného volna, se zaměstnavatelem se musí dohodnout. Je však třeba mít na paměti, že podmínky čerpání neplaceného volna může upravovat interní předpis či kolektivní smlouva. Jestliže zaměstnavatel žádost o neplacené volno neschválí, pak není možné na neplacené volno nastoupit. Nepřítomnost v práci by mohla být považována za neomluvenou absenci a v krajním případě zaměstnavatel může přistoupit ke zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel navíc nemá povinnost vám vysvětlovat důvody, proč žádost o neplacené volno neschválil.

neplacene volno v praci

Kdy si můžu vzít neplacené volno?

Ze zákona má zaměstnanec nárok na neplacené volno v těchto případech:

Svatba

Zaměstnanec má nárok na dva dny volna. Je-li obřad o víkendu či ve svátek, máte nárok pouze na jeden den volna. Náhrada mzdy vždy přísluší pouze za jeden den. V případě že se žení či vdává vaše dítě, máte nárok na jeden den placeného volna. Naplánoval-li si třeba druhou svatbu váš rodič, jednodenní volno dostanete pouze neplacené.

Narození dítěte

Při narození dítěte má otec nárok na placené volno pouze na nezbytně nutnou dobu, která zahrnuje převoz matky dítěte do zdravotnického zařízení a zpět. Účast při porodu je bez náhrady mzdy.

Dopravní překážka

V případě uvíznutí v zácpě nebo zpoždění vlaku vzniká nárok na neplacené volno po nezbytně dlouhou dobu, jestliže nebyl jiný způsob, jak se včas dostat do práce.

Návštěva lékaře

Nárok na neplacené volno vzniká v případě, že jdete k lékaři kvůli vyšetření či ošetření, které není ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které není nejblíže bydlišti či pracovišti zaměstnance.

Doprovod k lékaři

Až jeden den volna dostanete, když doprovázíte k doktorovi člena rodiny. Musí ale jít o nezbytný doprovod a vyšetření, které není možné vyřídit mimo pracovní dobu. Náhradu mzdy získáte, když doprovázíte manžela (manželku), druha (družku), dítě, své rodiče, prarodiče nebo rodiče či prarodiče partnera. S dalšími členy rodiny půjdete k lékaři bez náhrady mzdy.

Stěhování

Při stěhování máte nárok až na dva dny neplaceného volna. Jestliže se jedná o stěhování v zájmu zaměstnavatele, je volno placené.

Hledání nového zaměstnání

Pokud zaměstnanci končí pracovní poměr, může poslední dva měsíce čerpat neplacené volno na hledání nové práce – vždy nejvýš půl dne za týden. Pokud pracovní poměr končí výpovědí ze strany zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na volno placené.

Vykonávání činnosti ve veřejném či společenském zájmu

Neplacené volno v práci zaměstnanci náleží v případě, že je to ve veřejném, obecném nebo společenském zájmu. Jedná se o například o situaci, kdy zaměstnanec vykonává politickou funkci a má občanskou povinnost dostavit se k soudu jako svědek. Seznam všech překážek v práci na straně zaměstnance jsou stanoveny v § 200 až § 205 zákoníku práce.

Zaměstnanec však může i jiné důvody, které zákon nedefinuje. Například potřeba strávit více času doma s dětmi, nebo dlouhodobě vycestovat do zahraničí. Takové volno vzniká na základě domluvy se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tuto žádost může zamítnout.

Jak dlouho může trvat neplacené volno?

V jakém rozsahu bude neplacené volno trvat, to závisí na dohodě se zaměstnavatelem. Délka není omezena. Vždy je nezbytné dohodu v dostatečném předstihu sepsat.

Kdo platí sociální a zdravotní pojištění při neplaceném volnu?

V jakém vztahu je neplacené volno a zdravotní pojištění? Během neplaceného volna tedy zaměstnanci neplyne žádný příjem. V takovém případě se neplatí ani záloha na daň z příjmu ani sociální pojištění. Neplacení sociálního pojištění však znamená, že se dané období nezohledňuje pro důchodové účely.

Oproti dani z příjmu a sociálnímu pojištění se však vždy musí platit zdravotní pojištění. Za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna obdržet v daném měsíci alespoň minimální zdravotní pojištění, které činí 13,5 procenta z minimální mzdy. V roce 2024 činí minimální zdravotní pojištění 2 552 Kč.

V případě trvání neplaceného volna celý kalendářní měsíc jde platba minimálního zdravotního pojištění k tíži zaměstnance. Při zájmu o měsíční neplacené volno je tak nutné počítat nejen s nulovým příjmem, ale i s povinným výdajem na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny zasílá zaměstnavatel, ale zpravidla v písemné dohodě o čerpání neplaceného volna se sjednává způsob, jak tuto částku následně zaměstnanec zaměstnavateli uhradí.

neplacene volno a zdravotni pojisteni

Neplacené volno a daně

Čerpání neplaceného volna po celý kalendářní měsíc není důvodem pro povinné podání daňového přiznání za příslušný rok. Zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy, mohou klasicky požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně.