Zapojte se aktivně do obecního života

Zapojte se aktivně do obecního života

Každou obec tvoří kromě územního plánu především její obyvatelé. Žijeme v demokratické zemi, kde máme mnoho pravomocí a v mnohém se můžeme aktivně zapojovat i do života své obce a její samosprávy. Těchto práv využívá však jen málokdo a mnoho lidí ani neví, která to jsou a jak se mohou sami zapojit.

Obec je už podle své definice základní územní samosprávné společenství občanů. Občané každé obce mohou za stanovených podmínek volit a být voleni do obecního zastupitelstva, rozhodovat v obecním referendu, účastnit se zasedání zastupitelstva, vyjadřovat se k projednávaným věcem i k návrhu rozpočtu obce. Mohou podávat návrhy a připomínky, a to i ohledně takových věcí jako je výstavba dětského hřiště, nedostatečné obecní osvětlení v místě bydliště, otevírací doba obecní knihovny nebo potřebná oprava chodníku.

Aby všichni občané byli informováni o tom, co se v jejich obci děje, má obecní úřad zřídit na veřejně přístupném místě úřední desku. Mezi další způsoby, jak úřad sděluje informace potom patří obecní rozhlas, informační internetové stránky a v mnoha obcích nechybí ani obecní zpravodaj, kde se dočtete nejen o všem zajímavém co se děje, ale i chystaných změnách v obci nebo právě návrhu rozpočtu.

Pokud obec chce, aby se její obyvatelé více zapojovali, může toho docílit mnoha aktivitami. Například zavést pravidelná veřejná setkání k rozvoji obce, pořádat soutěže, které zpříjemní obyvatelům život a zlepší prostředí, pořádat společenské a kulturní události nebo podporovat menší spolky, které se také podílejí na obecním životě. Ale nezáleží jen na možnostech, které obecní úřad poskytne, je to především o zájmu občanů a jejich vlastní iniciativě, aby se jim v obci dobře žilo.