Víte, jak je to s místními poplatky?

Víte, jak je to s místními poplatky?

Každá obec pro to, aby mohla fungovat, potřebuje nějak plnit obecní rozpočet a získávat na svůj provoz peníze. Významnou část rozpočtu obcí tvoří takzvané místní poplatky, jejich výši, způsob výběru a další si určuje každá obec samostatně. Většinou se výše těchto poplatků stanovuje od prvního ledna, proto teď obecní zastupitelstev řeší, jak budou poplatky vypadat nebo zda je neodpustí. Obyvatelé by se proto neměli zapomenout podívat na stránky obce případně na nástěnku u obecního úřadu, kde jsou vyvěšené obecně závazné vyhlášky, které se právě tohoto týkají.

Mezi nejčastější poplatky, které se platí ve většině obcí se řadí poplatek ze psů a z nakládání s komunálním odpadem. Poplatek ze psů musí platit každý držitel psa, který má povinnost se na obecním úřadě přihlásit a nahlásit i počet psů. Poplatek platí držitel, podle toho, kde se psem bydlí, má se tak zabránit tomu, aby byl pes hlášený například na prarodiče na vesnici, kde je poplatek nízký, ale pejsek reálně bydlel se svými majiteli ve městě. Většinou se výše tohoto poplatku v malých obcích pohybuje kolem sta až dvou set korun ve městech kolem tisíce a je odpuštěn lidem, kteří potřebují asistenčního psa nebo ho cvičí, jsou držiteli průkazu ZTP nebo mají útulek. Maximální výše je daná zákonem a to na 1500 korun, s tím, že ale za další psy může být vyšší.

Druhý nejčastější poplatek se svým celým názvem jmenuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ten platí každá fyzická osoba, která má v obci hlášený trvalý pobyt, dále je třeba ho odvádět i za objekty určené k rekreaci, kde je jeho výše stanovena na částku, kterou platí jedna osoba. V mnoha obcích je tento poplatek odpuštěn například seniorům nad určitý věk nebo dětem do čtyř let. Najdou se i obce, kde ho obyvatelé neplatí vůbec. Ve většině je to však stylem, že si ho místní zastupitelstvo vypočítá podle skutečných nákladů a rovnoměrně rozdělí mezi obyvatele.