Víte, co vše najdete na stránkách obce?

Víte, co vše najdete na stránkách obce?

Žijeme v době, kdy máme nejsvobodnější přístup k informacím za celou historii. Díky internetu je možné dohledat téměř vše a dokonce i náš právní řád je postaven tak, aby občané měli co největší rozhled a informace o činnosti veřejné správy byly veřejné. Informační otevřenost veřejné správy je dokonce ukotvena v listině základních práv a svobod a je jedním ze zásadních demokratických principů. Ovšem jen málokdo ví, na přístup k jakým informacím má nárok a co vše se může dozvědět, když se zajímá.

Obyvatelé každé obce tedy mají právo být informovaní o tom, co se v ní děje a mezi informace, které obce musí automaticky zveřejňovat na svých stránkách tak patří například popis organizační struktury, informace o tom, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh. Také přehled nejdůležitějších předpisů podle kterých rozhoduje, výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytovaných informací a také zveřejnit adresu e podatelny. Ovšem žádný zákon výslovně neukládá obcím povinnost mít webové stránky, kde tyto informace budou k nalezení a jejich zřízení a provoz je tedy vstřícným krokem obce k občanům, kdy poskytuje přístup k informacím i na dálku. Jinak obecní úřad a vedení obce musí přijít na jiný způsob jak tyto informace obyvatelům poskytovat a to může být složitější.

Dále musí obec zveřejnit svůj rozpočet a to včetně účetních výkazů za uplynulý rok. Dále potom obce mohou zveřejňovat mnohem více informací, když chtějí být svým obyvatelům, otevřenější a blíže. Občan i přímo může požádat o zveřejnění informace, a pokud není v rozporu s ochranou osobních údajů, měla by ji obec poskytnout.