Ve vesničce pod Troskami

Ve vesničce pod Troskami

Obec Troskovice najdete v romantické chráněné krajinné oblasti Český ráj, pod jedinečnou dominantou hradu Trosky, severovýchodně od Sobotky. První zmínka o ní je z roku 1388. K obci náleží osady Tachov, Jivina, Křenovy, Nebákov, Semín a Podsemínský rybník. Nejstarším objektem na území obce je hrad Trosky, který byl postavený v letech 1365 – 1393 Čeňkem z Vartemberka. Jedním z jeho prvních majitelů byl Václav IV., který ho věnoval pánům z Bergova. Pobývali v něm také loupeživí rytíři. Možná ještě dříve než Trosky je v historických kronikách zmiňován Semínský dvůr, rodinné sídlo Semínů ze Semína. Turisticky významné je skalní město Apolena, rozprostírající se na ploše přes 18 hektarů. Je unikátní díky měkkému pískovci, který nikde jinde na území ČR nenajdete. Právě vlastnost pískovce vedla k tomu, že skalní město bylo v roce 1998 vyhlášeno přírodní rezervací a byly zde zakázány horolezecké výstupy. Skalní město je tvořeno okrajovými masívy a samostatnými 27 skalními věžemi. Hnízdí zde poštolka obecná, kavka obecná a výr velký. Jeskyně Sklepy, která je největší pseudokrasovou jeskyní v Českém ráji, je zimovištěm vrápence malého a netopýrů. V Nebákově je barokní Vilémův mlýn z roku 1455, do současné podoby upravený v roce 1743. Turisté si oblíbili rybník Nebákov o rozloze 7 hektarů s rekreační střediskem. Za zmínku stojí další pamětihodnosti, čtyři velkolisté lípy u sochy svatého Jana Nepomuckého v západní části vesnice. Jsou chráněny od roku 2003, kdy obvod jejich kmenů dosahoval 302, 275, 277 a 338 centimetrů, výška stromů byla kolem 18 metrů. Lípy zde stojí přinejmenším 150 let. Další přírodní památkou obce je Tachovský vodopád, vysoký asi 10 metrů. Přítok potoka Jordánka vyhloubil v měkkých jílovcích údolí s travertinovými kaskádami, v oblasti roste chráněná bledule jarní.

V Obci Troskovice žije v současné době kolem stovky trvale žijících obyvatel v šedesáti domech, zbývajících 47 objektů je využíváno k rekreaci. V turisticky atraktivní obci je obecní úřad, ale není tady ani kostel, ani hřbitov. Skoro všichni místní za prací dojíždějí.