Tvrze jsou odkazem historie

Tvrze jsou odkazem historie

Když hledáte, kam jet na výlet nebo na dovolenou, určitě si otevřete mapu a díváte se, co je kde za zajímavosti, která místa stojí za návštěvu a kde jste ještě nebyli. Ale i na první pohled na mapě nepříliš lákavé lokality, kde to vypadá, že mnoho zajímavého není, mohou nabídnout mnoho krás. Stačí se dívat kolem sebe a chtít poznávat neprobádané.

U mnohým na první pohled nenápadných vesniček se skrývají pozůstatky středověkých tvrzí, pravěkých sídlišť nebo romantických kostelíků. Tvrze byly nejvíce budovány ve středověku, konkrétně během 13. století a stály v těsné blízkosti hospodářského zázemí obce a zemědělských sídel, nejčastěji uprostřed obce. Tím se lišily od hradů, které většinou stály na kopci a střežily vesničky svých poddaných. Tvrze si budovali nižší šlechticové, ale i bohatí měšťané a církevní hodnostáři jako své zázemí a místo kde v pohodlí žili. Později tvrz získává význam především jako obranný bod.

Středověkou tvrz najdete i v obci Křenice v Plzeňském kraji. Zdejší tvrz pochází pravděpodobně ze 13. století, ale první písemná zmínka o ní spadá až do století 14. Tvrz, jak vypadá dnes byla v 16. století přebudována a najdete ji v areálu dnešního zemědělského podniku při západním okraji obce. Dnešní tvrz si zachovala pouze obvodové zdivo, na jehož jižní stěně se zachovaly zbytky sgrafitové výzdoby. Vnitřek tvrze byl vybourán a přebudován na třípatrovou sýpku.

Dalšími pozůstatky dob dávno minulých, které nalezneme v okolí této obce jsou zbytky pravěkého hradiště na kopci Chlumec a pseudorománská kaple ve středu obce. Když zamíříte o něco dál do města Švihov, můžete navštívit jedinečný vodní hrad Švihov nebo zříceniny několika hradů v okolí města. Tento kraj si nejvíce užijete na kole, prochází tudy řada značených cyklostezek.