Přelomová pátá, sedmá a devátá třída

Přelomová pátá, sedmá a devátá třída

Školní rok sice teprve začal ale pro mnoho žáků je tento rok naprosto přelomovým. Prvňáčci usedli do lavic poprvé a děti i rodiče si musí zvyknout na úplně nový režim, páťáci začínají zvažovat, zda se hlásit na osmileté gymnázium, taktéž v sedmé třídě mají děti možnost odejít ze základní školy na víceleté gymnázium a v deváté třídě už si každý musí hlídat známky a pomalu přemýšlet kam podat dál přihlášku. Co je tedy dobré při rozhodování, zda pokračovat ze základky na gymnázium zvážit a co může během školního roku napovědět, jestli je to pro vaše dítě vhodná volba.

Během roku si všímejte, jak dítě přistupuje k učení, zda je spíše studijní typ a baví ho poznávat něco nového, nebo se trápí nad každým úkolem a odpoledne nejraději tráví sportem nebo jiným zájmem. Je třeba si uvědomit, že výběr školy je tu především pro dítě a nemá cenu svou ratolest tlačit na osmileté gymnázium jen kvůli prestiži a vašemu vlastnímu lepšímu pocitu. I základní školství je na výborné úrovni a děti mohou zůstat déle s kamarády, více si ujasnit co od života chtějí a vždy se mohou rozhodnout po deváté třídě. Navíc mnoho základních škol se žákům snaží výběr střední školy usnadnit, nabízí různé kurzy, poradny anebo přímo předmět zaměřený na výběr povolání.

Pokud však trváte na víceletém gymnáziu, netlačte na se dítě s dobrým prospěchem příliš, ať si studium nezprotiví a není ve zbytečném stresu. Na gymnáziu navíc získá jen všeobecné znalosti ze všech předmětů od chemie přes češtinu po matiku, avšak na základní škole je dětem mnohem více vymezen prostor pro sebe rozvoj. V pracovních činnostech si vyzkouší mnoho rozdílných činností všeho druhu, osvojí si finanční gramotnost a ve výuce ke zdraví získají základy biologie a ekologie. Proto je dobré zvážit, zda je pro vaše dítě lepší jít na gymnázium nebo zůstat na základní škole a déle si užívat bezstarostné dětství. Každé má své výhody a nevýhody a do procesu volby by mělo moct zasáhnout i samo dítě.