Prací advokáta je hájit své klienty

Prací advokáta je hájit své klienty

Život bývá někdy složitý a zamotaný a člověk se dostane do situací, kdy neví kudy kam. Pokud se tyto situace aspoň částečně dotýkají práva a všeho co s ním souvisí, není vůbec složité najít pomoc, která vám najde cestu, jak se dostat z problémů. Právě otázky týkající se práva a právní služby jsou náplní práce advokáta JUDr. Jaroslava Pavlase. Jeho kancelář najdete ve Velkém Meziříčí přímo na náměstí.

Rodiny bývají zamotané, a ne vždy vše vyjde podle představ. Lidé se málokdy rozcházejí a rozvádějí v dobrém a vzniká řada problémů. Jak vyřídit rozvod samotný, nekonečné přetahování o majetek, dohadování se, kdo se bude starat o děti, popřípadě jak často je bude moct ten druhý vídat a kolik bude platit výživné. Advokát je tu od toho, aby tyto situace, které nejsou nikomu příjemné a každý je chce mít co nejdříve v klidu za sebou, pomáhal řešit.

Nejenom problémy týkající se rodinného práva jsou náplní práce advokátní kanceláře z Velkého Meziříčí. Nesmí chybět ani právo občanské, kam spadají nájemní smlouvy, bytové právo, dědické právo ale i smlouvy o zápůjčce, vymáhání pohledávek a exekuce. Advokát vám pomůže i se vypořádat s podílovým spoluvlastnictvím nebo vás zastoupí a sepíše žalobu ve sporné věci. Totéž se týká i práva souvisejícího s nemovitostmi, jejich prodejem, kupními smlouvami, převody a návrhy na vklad do katastru nemovitostí. Při prodeji nemovitosti se také hodí nechat si ověřit podpisy a sepsat smlouvu u advokáta, a nakonec si u něj i do úschovy uložit peníze, aby ani jedna strana nemohla pochybovat o jejich převedení. Na advokáta Jaroslava Pavlase se můžete obrátit se všemi vašimi právními problémy a můžete si být jistí, že vám pomůže. Advokát musí zachovávat absolutní diskrétnost a mlčenlivost a jeho prací je pomáhat klientovi.