Ne každý název obce je sprostý

Ne každý název obce je sprostý

V České republice je spousta obcí s různými názvy. Některé názvy jsou seriózní a původ jejich názvu se nám zdá jasný, některé názvy se nám zase mohou zdát úsměvné a při jejich vyslovení se začneme červenat. Často se můžeme sami sebe ptát, jak vlastně takové názvy vznikly? Vymyslel je snad někdo sprostý či škodolibý?

Názvy obcí vznikaly většinou několik století zpátky. Tehdy se slova, která nám dnes přijdou sprostá nebo neslušná, mohla zdát naprosto běžná. Názvy obcí, které tehdy byly osadami, vymýšleli jak zakladatelé jednotlivci, tak i skupiny lidí, i od toho se pak název odvíjel. Pokud je obec pojmenována například Benešov, značí to, že měla nejspíše jednoho zakladatele- Beneše. Obec Poděbrady potom ukazuje na větší počet zakladatelů. Názvy obcí nebo osad však nemuseli nutně vymýšlet jen jejich zakladatelé, ale také lidé, kteří v osadě žili. Někdy si názvy osad vybírali lidé v sousední osadě, a takovým jménům se potom říkala jména přezdívková. Názvy se také obcím udělovaly podle toho, odkud do nich jejich zakladatelé přišli. Moravany jsou potom vsí kvůli lidem, kteří do ní tehdy přišli z Moravy, Osvětimany zase vymysleli lidi příchozí z Osvětimi.

A teď k názvům neslušně znějícím. V České republice existují obce s názvy Pičín, Šukačka nebo třeba Močovice. I když nám dnes při pohledu na ně cukají koutky, jejich zakladatelům přišly naprosto seriózní a rozhodně ne vulgární. Například název obce Kokotín je odvozen od staročeského slova kokot, tedy kohout. Šumavská osada, která má na příjezdové ceduli nápis Šukačka, je zase odvozená od srbského názvu pro kozu, protože se tam tehdy kozy hojně chovaly.

Většina obcí v České republice je však pojmenována pro nás slušně znějícími názvy. Takovou obcí je třeba Medlov. Obcí s tímto názvem je v České republice více, a proto musí mít název upřesňující umístění. U našeho Medlova je to třeba Medlov u Uničova. Tato obec má celkem 1580 obyvatel a v roce 2011 oslavila 880 let od jejího založení (první písemné zmínky o obci). V roce 2001 zase zvítězila v soutěži vesnice roku v Olomouckém kraji.