Lošany lákají poutavou a pestrou historií

Lošany lákají poutavou a pestrou historií

Osídlení již v mladší době kamenné, archeologické nálezy snad všech následujících kultur až po dobu Slovanů, středověká tvrz, bitva u Kolína, nebo rodiště válečných odbojářů a hrdinů Mašínů. Takto bohatou a pestrou historií se může pochlubit malá obec v okrese Kolín Lošany. Samotný název obce je odvozen od způsobu stavby domů, kdy obytná část byla částečně pod zemí a loch znamená sklep.

Historie obce jako takové a první písemná zmínka o ní pochází z roku 1259. O kamenné tvrzi se přesně neví, z kterého století pochází, avšak je jednou z mála zachovalých tvrzí svého druhu ve středočeském kraji. Původně se jednalo o vodní tvrz, dnes již zaniklé příkopy se plnily z rybníka. K dalším obecním památkám se potom řadí několik božích muk a křížů roztroušených po obci, kaplička a pseudogotický kostel svatého Jiří. Na další významnou událost upozorňuje informační tabule v obci a připomíná bitvu u Kolína, která se odehrála v těsné blízkosti Lošan v roce 1757 a to mezi pruskou a rakouskou armádou. Mezi pamětihodnosti můžeme zařadit i statek rodiny Mašínů, který najdete na západní straně lošanské návsi. Narodil se tu generál Josef Mašín, který byl členem protinacistického odboje i jeho synové Ctirad a Josef, kteří bojovali proti komunismu. Josefu Mašínovi byl zbudován i pomník.

V současné době jsou Lošany živou a moderní obcí, náležitě hrdou na svou bohatou historii. Místním své služby poskytuje koloniál, knihovna i starobylý hostinec. O společenské s sportovní vyžití se stará spolu s obecním úřadem hasičský sbor, sportovní oddíl a rybářský spolek, proto tady rozhodně o akce všeho druhu a zábavu není nouze. V obci je krásný Lošanský rybníček a pramení tu Pekelný potok. Okolí je příjemné k procházkám a do větších měst jako je Kolín nebo Kutná hora to mají místní kousek.