Krajem lidových krojů a výšivek

Krajem lidových krojů a výšivek

Velké Hostěrádky najdete na jižní Moravě na Břeclavsku v malebném údolí, obklopeném lesy a s rameny dvou potoků. První zmínky o obci jsou už z roku 1210, kdy ji Lev z Klobouk odkázal zábrdovickému klášteru v Brně. Krajina však byla osídlena už daleko dříve, ve starší době kamenné, ze které pocházejí archeologické nálezy kultury halštatské a staroslovanské.

V polovině 14. století tady vybudovali tvrz na zalesněném kopci, kterému se dnes říká Hradisko, vladykové z Hostěrádek. Tvrz a obec v roce 1504 vyženil Vilém z Víckova, když pjal za svou choť Alenu z Lilce. V roce 1617 se Velké Hostěrádky staly součástí žerotínského panství Lichtenštejnů.

V současné době v obci trvale žije asi 500 obyvatel ve 160 rodinných domech a dvou bytovkách. Krásné okolí přitahuje rekreanty, a tak čtyřicet domků obývají chalupáři, kteří sem přijíždějí na víkendy a dovolené.

Stavební dominantou obce je římskokatolický kostel sv. Šebestiána, Rocha a Rozálie, který stojí na návrší uprostřed hřbitova. Byl vybudován v 16. století a byl zasvěcen svatým, kteří měli místní lidi ochraňovat před morem. Po požáru v roce 1789 byl kostel obnoven a byl do něho instalován oltář z kaple sv. Barbory v Kloboukách, v roce 1794 byl vysvěcen. Věž kostela měla tři zvony, ale ty byly v roce 1942 zabaveny pro válečné účely. Zásluhou místního faráře byly zakoupeny nové, vysvěceny byly v roce 1991. Nedaleko kostela stojí kaple českobratrské evangelické církve. Evangelická modlitebna byla ve Velkých Hostěrádkách zřízena v roce 1857 spolu s hřbitovem. Také dva zvony modlitebny byly odvezeny pro válečné účely v době německé okupace, do dnešního dne se však nepodařilo získat nové, a tak je věž kaple bez zvonů.

V obci je místní pohostinství, obchod s potravinami, mateřská škola a knihovna. O kulturu a sportovní vyžití se starají hlavně dobrovolní hasiči a TJ Sokol. Celý region je vyhlášený lidovou tvořivostí, zdobením vajec, šitím a vyšíváním krojů, deček, ubrusů a obrazů. Tradicí se staly krojované císařské hody s dechovkou a odehrávky hodů.

V okolí je řada turistických a cyklistických tras, po nich se můžete dostat třeba do papouščí zoo Bošovice nebo na rozhlednu Nedánov, která svým tvarem připomíná přesýpací hodiny.