V Kořenci tancují děti i dospělí

V Kořenci tancují děti i dospělí

V údolí říčky Bělá na Drahanské vrchovině v Jihomoravském kraji leží obec Kořenec. Celé území obce se nachází v přírodním parku Řehořkovo Kořenecko. Místní krajina je mírně zvlněná s nadmořskou výškou kolem 600 metrů. Nad tuto úroveň se tyčí vrch Paprč se svými 721 metry, a také Kořenecký vrch a Trundův vrch s 657 metry.

Přesné záznamy, kdy obec vznikla, se nedochovaly, pravděpodobně ve 13. století. Tehdy velkou část oblasti pokrývaly lesy, které místní káceli a s velkou námahou odstraňovali hluboké a houževnaté kořeny. A ty asi daly název obci Kořenec a místnímu potoku Kořeňák. Dostatek dřeva přinesl rozvoj uhlířství a také sklářského a hutnického průmyslu. Dnes je tato oblast zalesněná asi jen z padesáti procent, převládají jehličnany, hlavně smrky.

Dominantou obce, která zaujme každého návštěvníka Kořence, je kamenný větrný mlýn z konce 19. století. V jeho blízkosti jsou místa, kam se soustřeďuje společenský život. Sportovní areál, přírodní amfiteátr a muzeum. Muzeum se nachází v budově, která bývala částí statku. Je v něm řada exponátů, které dokládají, jak se v tomto kraji žilo a hospodařilo. Návštěvníci si mohou prohlédnout více než sto padesát let starou katastrální mapu obce, její znak a prapor, model větrného mlýna a také rostliny a zvířata, typická pro místní přírodní park. Je tady také kořenecký kroj a předměty, užívané kdysi lidmi při tradičních řemeslech i denním běžném životě. Ve dvoře jsou umístěné větší exponáty, většinou zemědělské stroje, mlátičky, fukary, koňské sáně a zemědělské vozy. Nechybí ani koutek s historií hasičského sboru, kterému vévodí historická stříkačka z roku 1895. Muzeum je přístupné celoročně a jeho návštěva se může stát příjemným zpestřením rodinného výletu.

Kořenec je dnes obcí s veškerou občanskou vybaveností, je zde vybudovaná kanalizace, čistička odpadních vod, vodovod. Do domácností je zaveden plyn. V místě je také mateřská škola pro ty nejmenší, knihovna, dvě prodejny se zbožím denní potřeby, pohostinství, kulturní dům a kaple. Velkou tradici má v obci folklor, každé dva roky se zde konají Kořenecké slavnosti písní a tanců, kde se prezentují lidové soubory z celého Blanenska.