Historicky významné Tečovice

Historicky významné Tečovice

Obec Tečovice leží ve zlínském kraji nedaleko samotného krajského města Zlín. První písemné zmínky o této malé obci jsou ještě starší, než první zmínky o osadě Zlín a v době, kdy bylo dnešní krajské město ještě v plenkách, měla tato obec vybudovanou tvrz. V roce 1307 Tečovické panství obdržel Buň z Tečovic a vedle tvrze byl zbudován kostelíček. Kostel svatého Jakuba Většího dodnes patří k místním pamětihodnostem. Význam panství však upadá kolem roku 1350, kdy bylo sloučeno s malenovickým panstvím a přišlo o tvrz. Dnes tak můžeme navštívit hrad Malenovice, a ne tvrz Tečovice.

Zlín se však velmi brzy stal řemeslnicko-cechovním střediskem okolního valašského osídlení a již v roce 1397 získal městská práva. Historie obce je tak velmi úzce spjatá se Zlínem a po dlouhou dobu, až do roku 1991, pod toto město patřila. Samostatnost si znovu získala v roce 1992 a k ní i obecní znak a erb.

Místní historicky zajímavou postavou je kněz Milíč z Tečovic, který údajně odešel do Kroměříže a je možné, že je totožný se známým knězem Milíčem z Kroměříže. Další významnou osobností, která prošla touto obcí je král Jiří z Poděbrad, který tu v roce 1470 měl zbudované ležení, když se účastnil uherské války.

Dnes je pro obec poloha blízko velkého města velmi strategická, místní to nemají daleko za prací a starší děti do školy. příliš vzdálené není ani město Kroměříž, které je zapsané na seznam UNESCO nebo Uherské Hradiště. Místní to tak mají blízko za kulturou, sportem i zajímavými místy k návštěvě. V tomto regionu je i velmi bohatá lidová kultura a tradice, jelikož leží na hranici tří národopisných oblastí Hanácka, Slovácka a Valašska.