Co všechno vyřídíte na obecním úřadě

Co všechno vyřídíte na obecním úřadě

Snad v každé obci se nachází obecní úřad. Víceméně každý tam už někdy byl si vyřídit nějakou záležitost, avšak stále panují trochu zmatky, co vše je možné si na obecním úřadu vyřídit a s čím vám pomůže. A vzhledem k tomu, že v České republice jsou i města a městyse v podstatě obcemi, obecní úřad ve městě se nazývá městský, ve statuárním městě magistrát a v městyse to je prostě úřad městyse. Když někde uvidíte zkratku OÚ, není tím myšleno nic jiného, než právě obecní úřad. Pokud bychom to vzali podle definice tak obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce.

Pokud přejdeme od definic k praxi a k tomu, co si lidé na úřadě mohou vyřídit, zjistíme, že to nezní až tak složitě. Předně je to přihlášení k trvalému pobytu, ke kterému osoby starší 15let potřebují občanský průkaz a děti rodný list. Navíc také doklad o vlastnictví objektu, kam se chcete přihlásit – kupní nebo nájemní smlouva, a pokud objekt není ve vašem vlastnictví tak předložit souhlas majitele objektu s přihlášením vaší osoby. Jakmile si změníte adresu trvalého pobytu, nezapomeňte do 15 pracovních dnů zažádat o vyřízení nové občanky.

Na většině obecních úřadů je také možné si nechat ověřit podpis na smlouvě nebo jiném dokumentu, vyřídit si kopie důležitých dokumentů. Avšak pozor je rozdíl mezi notářském ověřením a ověřením od úřadu. Pokud plánujete nějakou větší opravu domu a potřebujete lešení nebo kontejner na odpad skladovat na obecním pozemku, jste na úřadě povinni nahlásit použití veřejného prostranství. Obecní úřady také vybírají místní a správní poplatky. Pokud si čímkoliv nejste jistí, není nic jednoduššího než jít na úřad a zeptat se přímo tam.