Všechno napůl? Ne vždy to tak je

Všechno napůl? Ne vždy to tak je

V době, kdy se v České republice rozvádí více než polovina manželství, se více než kdykoli dříve advokáti věnují zastupování jednoho z manželů při rozvodu, vypořádáním společného jmění manželů a řízením o nezletilých. Někteří manželé se domluví snadno a rozcházejí se relativně v klidu, jindy soudní tahanice a dokazování zaberou celé roky.

Dohodu o rozdělení majetku si manželé mohou připravit sami, opatří ji úředně ověřenými podpisy a určí, které věci patří do výlučného vlastnictví jednoho nebo druhého, případně které budou v podílovém vlastnictví. Nad žádostí nemusí ani zasedat soud. Jestliže se manželé nedohodnou, je potřeba podat návrh na soud.

Vypořádání majetku má jasná pravidla, oba manželé mají nárok na stejné podíly. Každý na to, co dal do společného jmění ze svého majetku, naopak musí splatit to, co ze společného majetku využil pro svoje vlastní jmění. Soud také přihlíží k potřebám dětí, zkoumá, jak se každý z manželů staral o rodinu, děti a domácnost.

Když mají manželé společné nájemní právo k bytu nebo domu, musejí se domluvit, kdo v bytě zůstane bydlet. Druhý z manželů musí získat náhradní bydlení nebo má právo sdílet s bývalým manželem domácnost ještě kalendářní rok nebo dobu, než si najde vlastní bydlení.

Společným jměním manželů jsou movité i nemovité věci, které si pár pořídil v manželství. Je to společný dům, byt, peníze z pronájmu nebo obchodní podíl společnosti, která byla založena v manželství. Společné jmění zaniká rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů.

Stává se, že jeden z manželů nadělá dluhy a věřitelé si dělají zálusk na rodinný majetek. Ten může ochránit předmanželská smlouva. V opačném případě se nezadlužený partner musí bránit, aby ochránil tu část majetku, která je výlučně jeho. Manželé se ale musejí vypořádat i s úvěry a hypotékami, které vznikly v době manželství. Každému náleží polovina závazků. Dělení dluhů se nevztahuje na ty, které vznikly trestnou činností jednoho z manželů. Do společného jmění manželů nepatří majetek, získaný před uzavřením manželství, majetek získaný dědictvím, dary a věci osobní potřeby.

S vypořádáním majetku i dalšími záležitostmi je v případě neshod se obrátit na renomovaného advokáta. Jedním z nich je JUDr. Milan Zábrž, který provozuje advokátní kancelář Brno spolu se svým synem.