ZUŠky jsou branou k umění pro děti

ZUŠky jsou branou k umění pro děti

Umění provází člověka po tisíce let, už jeskynní lidé si své chýše zdobili primitivními obrázky zvířat a učili se rituální tance a popěvky. Umění je něco, co dotváří lidskou kulturu a povznáší nás. Kdybychom však chtěli najít přesnou definici co to umění vlastně je, pravděpodobně se jí nedopátráme. Slovo pochází z řeckého techné jako řemeslná technika. Až do dob renesance byla za umění považována užitečná dovednost, kterou neovládal každý a musel se jí naučit. V renesanci však pojem dostává užší význam a to “krásná umění” kde se klade důraz na originalitu, individualitu a tvořivost umělce. V tomto smyslu se pak vymezují výtvarná umění, která vytváří trvalé vizuální dílo, jako je sochařství, malířství ale i architektura. Oproti tomu múzická umění jsou neopakovatelná, pokaždé budou lehce odlišné v závislosti na vystoupení umělce a sem se řadí tanec, hudba, zpěv ale i divadlo.

Má umění v moderním světě, kde technologie jdou kupředu mílovými kroky, ještě vůbec své místo? Odpověď zní jednoznačně ano, i když už možná tolik lidí nechodí do galerií nebo na koncerty klasické hudby, umění jde s dobou a vyvíjí se. Film je také umění, hudebníci jsou umělci a grafický design, který je všude kolem nás má také svou uměleckou hodnotu. Navíc lidé umění i to klasické potřebují, pomáhá nám hledat nové pohledy na svět, naplňuje naši potřebu po něčem krásném a rozvíjí mozek, čímž nám jako lidem dává mnohé výhody.

Čím dříve si člověk k umění najde svou cestu, tím více výhod a dovedností mu to přinese. Právě proto je dobré děti rozvíjet i po umělecké stránce a podporovat jejich zájem o kreslení, malování, tanec, hudbu, zpěv nebo divadlo. Všechny tyto krásné dovednosti se děti mohou učit na základních uměleckých školách, které jim poskytnou první náhled do světa umění a pomůžou jim najít jejich cestu.