Zengrovka dostala ocenění od zaměstnavatelů

Zengrovka dostala ocenění od zaměstnavatelů

Absolventům Střední průmyslové školy Ostrava – Vítkovice, p. o., tzv. Zengrovky, zaměstnavatelé rádi nabídnou zaměstnání a veřejně to deklarují titulem „Oceněno zaměstnavateli“. Tato střední škola patří k nejlepším odborným školám v kraji, opakovaně získala v letech 2011 a 2016 první místo u státní maturity.

Zengrovka má téměř stoletou tradici výuky nejen v oboru strojírenství. Je považována za centrum technického vzdělání na Ostravsku, spolupracuje s Národním strojírenským klastrem, Hospodářskou komorou a řadou zaměstnavatelů, například Erwin Quarder CZ, Timetal, Axis tech, Huisman konstrukce a další. Nabízí čtyřleté studijní obory s maturitou Strojírenství – Výpočetní technika, Strojírenství – Automobilní technika, Management ve strojírenství a Mechanik seřizovač – mechatronik. Žáci, kteří dávají přednost praxi, se mohou přihlásit na tříletý učební obor s výučním listem Obráběč kovů.

Absolventi strojírenských oborů najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství, v příbuzných technických oborech a při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. S ohledem na charakter regionu, ve kterém se škola nachází, se studenti po ukončení školy nemusejí za prací ani daleko stěhovat, mohou zůstat doma a jít do automobilky, potravinářství,energetiky, stavebnictví, dopravy nebo do elektrotechniky. Uplatní se jako konstruktéři, technologové, programátoři, obsluha CNC strojů, dispečeři, plánovači, kontroloři jakosti, obchodní technici nebo techničtí manažeři provozu. Když budou chtít ve studiu pokračovat, jsou jim otevřené dveře vysokých a odborných vyšších škol.

Absolventi strojírenství, zaměřeného na automobilní techniku, procházejí praxí ve školních dílnách a autoservisech, kde se pod vedením zkušených pedagogů učí diagnostikovat a odstraňovat závady na automobilech. Obor Ekonomika a podnikání je sice technický, ale svým zaměřením je přitažlivý i pro dívky. Nabízí studium ekonomických předmětů, dva cizí jazyky a základy technických předmětů. Po ukončení studia si žáky rozebírají nejen české, ale i zahraniční firmy.

Mechanik seřizovač zvládne obsluhu  a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center a výrobních linek. Učni oboru Obráběč kovů provádějí nastavení, obsluhu a údržbu soustruhů, frézek, brusek a vrtaček.