Základní škola s nadstandardní výukou cizích jazyků

Základní škola s nadstandardní výukou cizích jazyků

Většina z nás má základní školu spojenou se čtením, psaním a počítáním. Základní škola nám jednoduše dává vědomostní základ, na kterém můžeme v budoucnu stavět. Základ, který je pro fungování v naší společnosti naprosto nepostradatelný.

Číst, psát a počítat musí dnes umět každý, kdo si chce dojít na nákup, nebo se dostat z bodu A do bodu B. Bez těchto dovedností bychom byli v dnešní světě jako bez ruky. V dnešní globalizovaném světě se však ke slovu dostává ještě další dovednost, a tou jsou cizí jazyky.

Cestování, nakupování na zahraničních webech či dokonce práce v zahraničí jsou dnes prakticky na denním pořádku. Za posledních několik let přestala být hovorová znalost angličtiny výhodou a pomalu se stává samozřejmostí. Těžko dnes budeme hledat zaměstnání, kde není požadavkem alespoň základní úroveň angličtiny. Tento trend se pomalu začíná týkat i němčiny či ruštiny, které jsou dnes hojně vyučovanými jazyky u nás.

Více než polovina obyvatel světa dnes mluví alespoň dvěma jazyky. Z toho vyplývá, že schopnost hovořit nejen mateřským, ale i cizím jazykem, je dnes naprosto běžnou záležitostí. Dveře se dnes otevírají těm jedincům, kteří hovoří velmi málo používanými jazyky, jako je třeba bulharština či chorvatština.

Je všeobecně známo, že čím jsme starší, tím se nám nové vědomosti do hlavy dostávají stále hůře. S výukou cizích jazyků tomu není jinak – nejlepší je proto začít už na základní škole. Teorie kritického období tvrdí, že malé děti se učí cizí jazyky snadno. Náročnost učení cizí řeči začne stoupat přibližně od puberty. V tomto období totiž děti ztratí přístup k mechanismům, které učení jazyků v dětství usnadňuje. První pokusy výuky cizích jazyků se dnes proto objevují už ve školce. Nejpozději by však děti měly začít na základní škole. Právě kvalitní výuka cizích jazyků je proto dnes jedním z kritérií, podle kterých si rodiče vybírají základní školu pro své dítě.

Základní škola Pelhřimov nabízí kromě standartní výuky anglického jazyka ještě volitelné předměty, mezi kterými je například německý nebo francouzský jazyk. V jazycích se mohou žáci ZŠ Pelhřimov zdokonalovat ještě na speciálních hodinách konverzace v angličtině či němčině. Tyto hodiny nad rámec běžné výuky žákům pomáhají zdokonalit se v komunikaci, zbavit se ostychu při mluvení v cizím jazyce a naučit se konverzovat na různá témata.

Kromě nadstandardní výuky jazyků nabízí škola také další volitelné předměty, ve kterých mohou děti rozvíjet své dovednosti a talenty. Vybírat mohou například mezi estetickou výchovou, mediální výchovou či výpočetní technikou.