Základní škola pro život

Základní škola pro život

Má ve svém znaku učitele národů Jana Ámose Komenského a jedna z jejích budov sídlí v Komenského ulici. Řeč je o Základní škole Světlá nad Sázavou. Budova druhého stupně v Komenského ulici je z roku 1901, kdysi tady sídlila měšťanská škola chlapecká, později dívčí. V roce 1908 bylo dostavěno druhé podlaží, v sedmdesátých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Ještě starší je budova v Jelenově ulici. Je z roku 1879, škola v ní sídlí nepřetržitě a dnes se zde učí žáci z prvního stupně. Další prostory jsou umístěny v bývalé Mateřské škole Na Sídlišti. Jsou tady dvě třídy prvňáčků, po vyučování ve školní družině tráví volný čas mladší žáci a chodí sem i do školní jídelny. Historické budovy byly několikrát rekonstruovány, vzniklo v nich zcela nové hygienické zázemí a odborné učebny. Od roku 2001 si děti v Komenského ulici užívají také moderního víceúčelového sportovního areálu s umělými povrchy.

Zápisy dětí do prvních tříd jsou každoročně začátkem dubna. V letošním roce se budou hlásit ročníky, narozené v letech 2012 a 2013, tedy děti, které do posledního srpnového dne dosáhnou věku šesti let. Škola je k těm nejmenším velmi štědrá, rodiče svým potomkům pořizují jen aktovku a penál, vše ostatní děti dostanou. Přímo ve škole pracuje logoped, který pečuje o děti s vadami výslovnosti, družina je otevřena od šesti hodin ráno do sedmnácti hodin odpoledne, takže plně vyhovuje potřebám rodičů. Už v první třídě se děti seznamují se základy angličtiny, zpočátku převážně metodou her. Počet prvňáčků ve třídě není velký, a to umožňuje učitelům skutečně individuální přístup ke každému dítěti. Cesta do školy a ze školy je bezpečná, na větších křižovatkách dohlížejí policisté, autobusy mají zastávky přímo před školními budovami.

Starší děti z druhého stupně mohou navštěvovat školní klub, kde tráví čas hraním společenských her, v tvořivé výtvarné dílně zkoušejí různé techniky, půjčují si knížky, čtou časopisy, poslouchají hudbu, hrají stolní tenis, luští křížovky, hlavolamy a rébusy nebo chodí hrát míčové a pohybové hry na hřiště, za špatného počasí do tělocvičny.

Bohaté mimoškolní aktivity jsou zaměřeny na výuku jazyků- anglického, německého a ruského, na rozvíjení rukodělných dovedností a vedení domácnosti, ekologii, zpěv, pohybovou výchovu, regionální turistiku a sport. Při škole děti mohou tancovat ve folklórním souboru Škubánek.