Z lavic rovnou do bazénu

Z lavic rovnou do bazénu

Bydlíte v Praze nebo jejím blízkém okolí a vaše děti milují vodu? Potom pro vás bude ideální řešení zapsat je do základní školy na Nedvědově náměstí v městské části Praha 4 – Podolí. Blízkost plaveckého stadionu školu už její polohou předurčuje k tomu, aby se věnovala sportovně talentovaným dětem a vedla je ke sportovnímu plavání. K tomu jsou zde děti vedeny už od prvního ročníku školní docházky. V osnovách se základní plavání nabízí v rámci hodin tělesné výchovy, od 4. a 5. ročníku se děti věnují zdokonalovacímu plavání. Rozvrh je upraven tak, aby byl trénink propojen s výukou a sportovci zpracovávají úkoly z těch vyučovacích předmětů, které nemohou absolvovat z důvodu plavecké přípravy.

Děti plavou intenzivně, plní úkoly naplánované v ročním cyklu. Střídají všechny plavecké způsoby, pří delších úsecích se kladou nároky zejména na techniku plavání, při kratších vzdálenostech se plave v určitém časovém limitu. Pohybový trénink je zaměřený na rozvoj tělesné zdatnosti, používají se při něm různé pomůcky jako destičky, kroužky, packy a ploutve. Plavání doplňuje kondiční příprava na suchu jako je běhání, jízda na kole, posilovací cvičení, míčové hry, švihadla a různá protahovací a koordinační cvičení. Plavci jezdí na pravidelná soustředění a připravují se na závody.

Přestože je škola zaměřena na sportovní přípravu, nezanedbává se ani výuka v ostatních předmětech. Probíhá nejen v kmenových třídách, ale také v odborných učebnách, vybavených pro výpočetní techniku, výuku jazyků, chemie a fyziky. Počítačová učebna, kabinety vyučujících a sborovny jsou připojeny k internetu, žáci mohou počítače využívat v době polední přestávky. Škola věnuje pozornost také výživě mladých sportovců, je zapojena do projektu Ovoce do škol a Školní mléko.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování žáků, koordinátor ekologické a dopravní výchovy a také speciální pedagog. Žáci pracují v menších skupinách, výuka je vedena metodou instrumentálního obohacování, která rozvíjí intelekt a kognitivní funkce žáků.

V současné době má základní škola na Nedvědově náměstí tři priority. Vzdělává nadané plavce a věnuje se tak oblasti propojení člověka s jeho zdravím. Udržuje vysokou úroveň vzdělání zejména v matematice, českém a anglickém jazyce. A věnuje se inkluzivnímu vzdělání ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm.