Volá české školství po reformě?

Volá české školství po reformě?

Vzdělání je základ každé společnosti. Základní školou si prošel každý z nás. Po celém světě se vzdělávací systémy v mnohém liší, avšak jedno mají společné. Vzdělávají děti, rozvíjejí jejich dovednosti a připravují je na budoucí život. V poslední době, jde slyšet stále více názorů, že české školství je zastaralé, že se děti pouze učí mnoho neužitečných vědomostí nazpaměť a stejně více jak polovinu z nich nikdy nevyužijí. Ovšem je tomu opravdu tak? Mnoho rodičů sice říká, že školství by chtělo změnu, ale samotným jim vyhovuje, že se děti učí podle osnov, na které byli sami zvyklí. Pojďme se podívat na některé modely školství ve světě.

Japonsko se řadí mezi jednu ze zemí s nejlepším vzdělávacím systémem na světě. Proč tomu tak je? Děti až do čtvrté třídy nepíšou žádné testy, aby se předešlo zbytečnému stresu a tlaku. Cílem je rozvíjet především jejich charakter. K tomu napomáhá i fakt, že školy nezaměstnávají školníky a uklízečky, děti se samy učí po sobě si uklízet. Obědvá se společně ve třídách a utužují se tak vztahy.

Další zemí, ze které bychom si mohli vzít příklad je potom Finsko. Děti začínají do školy chodit v sedmi letech, kdy jsou na to dostatečně zralé, škola začíná kolem deváté a končí ve dvě, nad úkoly děti tráví maximálně půl hodiny denně a hodnocení prvních šest let školní docházky je jen ústní. Přesto se Finsko řadí mezi nejvzdělanější země a jejich systém zaujímá vysoké příčky ve srovnávacích žebříčcích. Vzdělání tu rozvíjí především talent dětí a neklade se tolik důraz na výkon a dobré hodnocení.

U nás je to například s takovým osobitějším přístupem učitelů k žákům složitější, učitelů je nedostatek a není tak žádnou výjimkou, že jedna učitelka musí zvládat třídu plnou třiceti dětí. A i když se osnovy po mnoho let příliš nezměnily, mají školy možnost si alespoň částečně přizpůsobovat vzdělávací systém podle svého. Děti tak častěji chodí na různé akce, učí se venku nebo jezdí na výlety. Základní škola Hudlice je malá sympatická škola ve stejnojmenné obci, kam dojíždí děti z okolních vesnic, panuje tu přátelský kolektiv, osobní vztahy a děti mají kromě školy na výběr z několika volnočasových aktivit.