Ve škole Na Stínadlech pecivály nenajdete

Ve škole Na Stínadlech pecivály nenajdete

Základní škola Na Stínadlech v Teplicích žákům poskytuje kvalitní základy všeobecného vzdělání, učí je komunikaci mezi lidmi a připravuje je na jejich budoucí uplatnění v životě. Osobnost každého žáka je rozvíjena tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat. Žáci jsou motivováni k tomu, aby se učili, učitelé stimulují jejich tvůrčí schopnosti, aby mohli rozvinout vlastní potenciál. Škola navíc poskytuje rozšířenou výuku tělesné výchovy, je proto postaráno i o fyzickou kondici dětí.

Základní škola Na Stínadlech byla založena v roce 1961. Její učebny jsou v pavilonech s celkovou kapacitou 380 žáků. Děti zde získávají základní vzdělání v prvním až devátém postupném ročníku.

Stravují se v moderně zařízené školní jídelně s vlastním sociálním zařízením. Provoz školní jídelny, umístěné v areálu školy je řízen elektronickými čipy, děti si vybírají ze dvou jídel a dostávají také dostatek nápojů. Kompletní menu, tvořené polévkou, hlavním jídlem, moučníkem nebo ovocem a nápojem, si mohou koupit i další zájemci a odnést si ho s sebou v jídlonosiči.

Mladší děti tráví odpoledne po vyučování ve školní družině.

Kdo nahlédne do zveřejňovaného harmonogramu školního roku se může přesvědčit, že každý měsíc je nabitý zajímavým programem. Děti jezdí na lyžařský výcvik, zapojují se do sportovních dnů, různých projektů a akcí.

Do školního vzdělávacího programu jsou kromě běžných předmětů, jako je český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, výtvarná, tělesná a hudební výchova zařazeny také doplňující vzdělávací obory, například etická výchova. Nechybí ani informatika a dva světové cizí jazyky, angličtina a němčina. Ostatně, rodiče budoucích prvňáčků nebo dalších dětí, které by školu chtěly navštěvovat, se o tom, jak výuka probíhá, mohou osobně přesvědčit na pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří.