Ve školce Čtyřlístek je dětem dobře

Ve školce Čtyřlístek je dětem dobře

Vzdělávat a vychovávat silné a sebevědomé děti, pomáhat rozvíjet jejich dovednosti, dbát na jejich individuální potřeby, podporovat jejich zvídavost, učit je zábavnou cestou novým věcem. To je hlavní filosofií a cílem mateřské školy Čtyřlístek v Novosedlicích. Kapacita této mateřinky je 75 dětí rozdělených do tří tříd, ve kterých jsou děti všeho věku. Ke školce patří malá zahrada a k dispozici je i obecní hřiště přímo naproti školce. Vybavení je moderní a bezpečné, přizpůsobené dětským potřebám a ve školce se všem líbí.

Co je však pro děti důležitější, je program, který je pro děti ve školce připraven a učitelky, které se o ně starají. Hlavní program školky se jmenuje “človíčkův barevný svět” jehož hlavními cíli je, aby se děti cítily v bezpečí, učily se tím, co si samy vyzkouší a v čem se může aktivně uplatnit, všestranně rozvíjí svou osobnost a má možnost postupovat svým vlastním tempem. Také podporuje tělesné zdraví, vzájemné vztahy ve školce ale také jemnou a nenásilnou cestou připravuje děti na školu. V jednotlivých třídách potom učitelky s dětmi navíc dělají i další aktivity jako například zařazují do ranního bloku cvičení i cviky pro správnou chůzi a tvar nožní klenby nebo besedy s policisty ohledně bezpečí a nástrah které venku hrozí.

Mateřská škola Novosedlice také poskytuje logopedickou prevenci, nabízí před plavecký kurz, několikrát během roku mají děti možnost jít na divadelní představení a jezdí na společné výlety. Ani co se týká jídla a pitného režimu děti ve školce nestrádají. Učitelky se starají, aby děti měly všeho dost, ale zároveň je do ničeho nenutí, což pomáhá přátelské atmosféře. A přátelské prostředí, ve kterém se mohou děti rozvíjet je hlavním cílem školky.