Učit se můžeme celý život

Učit se můžeme celý život

Říká se, že člověk se učí celý život a zřejmě je to pravda. Naše vzdělávání totiž rozhodně nekončí ukončením povinné školní docházky, obdržením maturitního vysvědčení či získáním vysokoškolského titulu. Navíc ne všechny znalosti získané v životě se dají naučit ve školních lavicích.

V průběhu života procházíme různými životními fázemi a stádii, které přináší nové výzvy, se kterými se musíme poprat. Učíme se zvládat zlomená srdce, neshody v rodině a v partnerském životě, učíme se rozeznávat lidi, kteří nám do života něco přináší a naopak ty, co nám něco berou. S postupem času se nám také mění priority. To, co pro nás bylo důležité, když nám bylo dvacet, už ve čtyřiceti bereme jako malichernost a v šedesáti se zase otáčíme za svým dospělým životem a sami sebe se ptáme, proč jsme ho brali tak vážně.

Podobně jako se mění naše priority v osobním životě, mohou se měnit také v tom pracovním. Někteří z nás se například v patnácti letech rozhodli, že se chtějí vyučit na kadeřnici a po několika letech práce zjistí, že to není to, co chtějí dělat. Vrátit se zpátky ke středoškolskému či vysokoškolskému životu v pozdějším věku však není už tak jednoduché. Většina z nás má rodinu, kterou musí živit a také času, který bychom na studium potřebovali, máme pomálu.

K tomu, abychom se naučili něco nového, vzdělali se v nějakém oboru, nebo zjistili, co nás baví však nemusíme trávit dlouhé tři až pět let vzděláváním se na vysoké škole. Existují také různí kurzy, díky kterým můžeme získat odborné vzdělání, nebo alespoň rozvinout své vědomosti a schopnosti na vyšší úroveň.

Odborné vzdělávání dospělých se zaměřuje na vzdělávání nejen v technických profesích, ale také například poskytování první pomoci a další doplňkové kurzy, které po nás může v běžném životě vyžadovat například zaměstnavatel, nebo které chceme zkrátka sami absolvovat, pro náš osobní rozvoj.

Díky možnostem, které nám dnes podobné vzdělávací programy nabízejí, nemusíme mít strach, že kvůli tomu, že si v mládí špatně vybereme, nebo dokonce nedokončíme školu, jsme nuceni dělat celý život práci, která nás nebaví. Možnosti, jak se vzdělávat, máme celý život, stačí jim jen jít naproti.