Učí se milovat léto i zimu

Učí se milovat léto i zimu

V nejzápadnějším výběžku naší země, nedaleko Chebu, v obci Okrouhlá, se nachází mateřská škola, kterou místní děti i ty dojíždějící milují. Mají k dispozici třídu, ložnici, šatnu, sociální zařízení a jídelnu. Za budovou školky je velká zahrada s altánem, pískovištěm a dětským hřištěm s vybavením. Část přespolních do školy dojíždí autobusem, který zastavuje přímo u školky. Paní učitelka si děti u autobusu vyzvedne a na konci dne si zase doprovodí na jejich cestě domů. Další děti rodiče vozí do školky auty.

Děti jsou pedagogy vedeny tak, aby si s radostí užívaly každého ročního období. Barevného podzimu s padajícím listím, zimy pod sněhovou peřinkou a kouzelného jara a léta, kdy se příroda probouzí k novému životu a dává lidem radost, teplo a inspiraci ke spustě činností. Tématické vzdělávací části jsou rozděleny do kratších bloků, aby přinášely vždy něco nového a děti bavily. Cílem je nejmenší potěšit a vyvolat v nich radost k životu, přírodě a hrám.

Do školky jsou přednostně přijímány děti s povinným předškolním vzděláváním a děti z obce Okrouhlá starší čtyř let. Rodiče však mohou hlásit i děti mladší, dokonce dvouleté. Podmínkou však je, aby byly samostatné, dokázaly se samy napít, udržet lžíci, udržovat čistotu a najíst se s pomocí učitele. Děti jsou do školky rodiči dovedeny obyčejně mezi sedmou a osmou hodinou ranní, převlékají se v šatně a svoje věci si ukládají do skříněk. Některé ve školce tráví jen dopoledne, po obědě si je rodiče vyzvedávají. Ostatní odcházejí mezi 14. až 16. hodinou odpolední. Učitelé se snaží, aby děti trávily denně alespoň dvě hodiny venku, výjimkou jsou dny, kdy prší, hustě sněží nebo je větrno. Děti jsou vychovávány tak, aby z nich vyrostly samostatné, svobodné osobnosti, které aktivně přistupují ke každé činnosti a cítí se svobodně. Naopak ale musejí respektovat dohodnutá pravidla, chovat se vstřícně k ostatním dětem a dospělým. Jsou vedeny k tomu, aby si vážily práce druhých a naučily se po sobě uklízet svoje věci.

Ve školce je vzorně postaráno i o stravování dětí, kromě obědů dostávají přesnídávku a svačinu. Strava dětí je vyvážená, vaří se lehká, dobře stravitelná jídla, dbá se na pitný režim. Děti se naučí pít mléko i ovocné šťávy, jíst ryby, zeleninu a ovoce.