Studovat denně, dálkově i individuálně

Studovat denně, dálkově i individuálně

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN v Jičíně je skvělým řešením hned pro tři skupiny budoucích studentů. Pro žáky, kteří dokončili základní školu a chtějí studovat dál, pro absolventy učilišť s výučním listem, kteří by si rádi doplnili střední vzdělání, a také pro maturanty, kteří touží po změně specializace.

Nabídka je opravdu bohatá, a to v denním a dálkovém studiu, a také ve formě studia s individuálním plánem.

Čtyřleté denní studium v oboru Ekonomika a podnikání je zakončené maturitní zkouškou a zaměřené na právní management, cestovní ruch a řízení firem. Kdo by nemohl studovat denní formu, může se nechat zapsat na čtyřleté studium s individuálním studijním plánem. Obor je rovněž zakončený maturitní zkouškou a je vhodný jak pro absolventy základních škol, tak pro studenty, kteří nedokončili jinou střední školu. Zaměření na právní management, cestovní ruch a řízení firem má i dvouleté nástavbové studium Podnikání. Je zakončené maturitní zkouškou a je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů, případně oboru Obchodní škola. Stejný obor se dá studovat dálkově, potom je ale doba školní docházky o rok delší. Výhodou je však to, že student nemusí opouštět svoje zaměstnání, pracuje a zároveň si doplňuje vědomosti v takových oborech, které bude pro další práci nebo podnikání ve své firmě potřebovat. Absolventi středních škol, kteří již maturitu mají, ale chtěli by se vrhnout na jinou profesi, než kterou vystudovali, případně si chtějí založit vlastní živnost, mají možnost získat vzdělání v právním managementu, cestovním ruchu, řízení firem, kapitálovém trhu a bankovnictví v průběhu pouhého kalendářního roku denního studia. Výuka je totiž zaměřena právě na ty znalosti a dovednosti, které se týkají právnických záležitostí a ekonomiky.

Soukromá škola nabízí jedinečné jazykové vzdělávání v anglickém, německém a ruském jazyce. Po dobu jednoho roku denního studia se studenti naučí zvolený jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktické konverzace. Kdo má možnost strávit dvanáct měsíců studiem jazyka, by měl této možnosti určitě využít, protože taková šance se později již nikdy nemusí opakovat.