Šťastné dítě, rovná se spokojený rodič

Šťastné dítě, rovná se spokojený rodič

Chcete být spokojeni? Tak tedy zapište svoje dítě do školy nebo do školky, kde bude šťastné. Protože šťastné dítě znamená spokojeného rodiče. Takové je krédo, které vyznává Základní škola a Mateřská škola Hrabyně na Opavsku.

Základní škola je malotřídní, děti od 1. až do 5. třídy sem docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Většinu z nich do školy autem přivážejí rodiče, další docházejí pěšky nebo dojíždějí autobusem. Když přijedou ještě před vyučováním, nebo se naopak musejí po vyučování zdržet ve školní budově déle, jdou do školní družiny nebo do školního klubu. Ve škole obvykle i obědvají. Učí se v jedné budově, nemusejí v průběhu vyučování nikam přecházet, ve venkovním areálu kolem školy běhají a věnují se tělesné výchově na sportovním hřišti, za pěkného počasí si chodí hrát do školní zahrady. K odpočinku a různým hrám je vyhrazena také herna a speciální učebna. Děti mají k dispozici moderní výpočetní techniku, interaktivní tabule, k internetu se mohou připojit ze šestadvaceti počítačů.

Učitelé se zajímají o to, jak žáci prospívají, chtějí, aby byly ve škole spokojené. Proto pravidelně analyzují školní dokumentaci, dávají dětem i jejich rodičům k vyplnění ankety, aby mohli svoje výchovné postupy stále zlepšovat a hledat způsoby, jak udělat školní výuku ještě přitažlivější. Škola se rozhodně neuzavírá do sebe, spolupracuje se sdružením dobrovolných hasičů, s mysliveckým sdružením i vedením obce. Děti tak v průběhu Dne otevřených dveří vidí praktické ukázky práce hasičů, vyzkoušejí si i evakuaci budovy, aby byli připraveni na nenadálé události a věděli, jak postupovat. Myslivecké sdružení Hrabyně-Smolkov pro děti pravidelně organizuje Den dětí. Od obce Hrabyně dostává škola finanční podporu na modernizaci budovy i jejího vybavení. Děti se naopak podílejí na řadě akcí obce, vystupují v kulturních pořadech pro seniory, vítají nové občánky a vystupují při různých událostech i pro veřejnost.

Ve škole učí jak mladí, tak zkušení učitelé. Školní výuku se snaží dětem zpestřit, pořádají se akademie, výlety a tematické exkurze mimo obec. Po vyučování děti chodí do kroužku informatiky, sportovního kroužku, učí se zpívat, hrát na klavír, flétnu a klarinet. A také se mohou věnovat ve větší míře studiu angličtiny.

Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, chodí sem děti ve věku od dvou až do sedmi let. Velkou část dne sice stráví hrou, ale vychovatelé je pečlivě připravují na den, kdy se stanou školáky a začnou mít první povinnosti.