Specialistou v sociální práci a pedagogice

Specialistou v sociální práci a pedagogice

Jedinou školou v Kraji Vysočina, která nabízí vyšší odborné sociální a pedagogické vzdělání, je Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s., v Jihlavě. Poskytuje velmi dobrou a praktickou průpravu nejen pro sociální a pedagogickou práci, ale i pro manažerskou činnost a práci s lidmi ve všech oblastech. Na škole lze studovat tříleté denní a kombinované studium v oboru Sociální práce a sociální pedagogika a tříleté denní a dálkové studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolventi jsou diplomovanými specialisty v sociální práci a v pedagogice a jsou oprávněni užívat akademický titul DiS.

Oproti státním školám podobného typu nabízí Soukromá VOŠ sociální kvalitní výuku cizího jazyka, která umožní studentům získat takové vědomosti, jako by navštěvovali pomaturitní jazykový kurz. Na vysoké úrovni je tady také výuka Informačních a komunikačních technologií, zaručí znalosti na úrovni ECDL Start a absolventi si mohou požádat o certifikát, který je základním mezinárodním dokladem dosažené úrovně digitálních znalostí a dovedností.

Studenti se v průběhu studia naučí tvořit a realizovat sociální a pedagogické projekty, získají praxi v sociální a pedagogické sféře a jsou na práci v obou oborech připraveni tak, že nepotřebují další zaškolování. Po ukončení mohou pokračovat v dalším vzdělávání v oboru Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s níž má Soukromá VOŠ Jihlava uzavřenou smlouvu. Jestliže se absolventi rozhodnou k dalšímu studiu do dvou let po ukončení VOŠ, velká část zkoušek jim bude na univerzitě uznána a vysokoškolské vzdělání budou moci získat třeba už za tři nebo čtyři semestry. Také další vysoké školy s obory sociální práce a veřejná správa, část zkoušek z VOŠ uznávají. Na soukromé Univerzitě Jana Ámose Komenského Praha mohou absolventi VOŠ získat bakalářský titul v oboru Vzdělávání dospělých a Speciální pedagogika dokonce už za dva semestry.

Přihlášku ke studiu lze najít na stránkách školy a poslat ji e-mailem. Přijímací řízení je administrativně jednodušší než na státních školách, zájemci s maturitou neskládají žádné přijímací zkoušky, jejich pořadí pro přijetí je stanoveno na základě studijních výsledků ze střední školy, zájmu o obor a dosavadních aktivit.