Školní výlety zpestřují žákům výuku

Školní výlety zpestřují žákům výuku

Základní školu J. Gutha-Jarkovského najdete nedaleko centra historické Prahy. Poloha v centru je pro mnoho rodičů velmi výhodná, nemusí své dítka vodit nikam daleko nebo je vysadí cestou do práce. Na první pohled vás zaujme historická budova školy, která je však uvnitř moderně vybavena. Na žáky tu čeká příjemné prostředí a vstřícní vyučující, najdou si mnoho kamarádů a základní vzdělání je tu opravdu na vysoké úrovni.

Škola klade důraz na jazyky, protože ne nadarmo se říká “kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Už od první třídy mají žáci možnost nastoupit do česko-italské třídy, kde jsou vyučovány oba jazyky na stejné úrovni. Pro jejich zdokonalení nabízí škola i zájmové kroužky jako je divadelní klub, kde děti zdokonalují své konverzační schopnosti. Velmi časté jsou i zájezdy do Itálie a výměnné pobyty s partnerskými školami, protože nejlépe člověk jazyk porozumí v zemi, kde se aktivně využívá. Italštinu děti využívají i v hodinách, kde se jí učí aktivně používat.

Kromě italštiny má škola na velmi vysoké úrovni i výuku dalších jazyků. Angličtina je tu vyučována od první třídy a později si děti volí mezi francouzštinou a němčinou. I pro výuku těchto jazyků jsou často pořádány poznávací výjezdy do zahraničí. Mezi školními akcemi nesmí chybět ani školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy a mnoho menších akcí během školního roku, kdy žáci navštěvují koncerty, výstavy, divadelní přestavení a poznávají svoje město.

Kromě základní školy na stejné adrese najdete i víceleté gymnázium J. G. Jarkovského. Žáci tak z páté třídy po splnění příjímacích zkoušek mohou přejít na osmileté gymnázium. Škola se pyšní mnoha úspěchy svých žáků v soutěžích všeho druhu, a i u maturitních zkoušek se úspěšnost řadí mezi nejlepší.