Řemeslo má zlaté dno

Řemeslo má zlaté dno

Skvělé podmínky pro studium zejména pro chlapce nabízí Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu. Ve svém studijním programu má dvě základní specializace a umožňuje získat středoškolské vzdělání s maturitou i výučním listem. Střední škola dřevozpracující absolventy základních škol láká na maturitní obor technik CNC obráběcích strojů nebo na nástavbový obor dřevařská a nábytkářská výroba. Střední škola stavební má nabídku ještě širší, jde o tříleté obory instalatér, malíř, montér suchých staveb,obkladač, truhlář, zedník, tesař, zámečnické práce, malířské práce, truhlářské a zednické práce, dvouletý obor stavební výroba a nástavbový obor stavební provoz. Ten, kdo se na školu v Zábřehu přihlásí a úspěšně ji dokončí, bude mít vzdělání a dovednosti ve velmi žádaných a perspektivních oborech. Rozhodně nemusí mít obavy, že bude mít v budoucnosti nouzi o práci. Navíc jsou některé obory podporované stipendiem, krajským nebo prospěchovým. Motivační dosahuje při splnění určitých podmínek až tisíc korun měsíčně. Kromě toho nejlepší studenti s vynikajícím prospěchem dosáhnou na stipendium prospěchové ve výši 3000 korun za pololetí.

Škola dbá na to, aby se jejím studentům při studiu dařilo po všech stránkách a nabízí jim stravování, posilovnu a různé kroužky. K podnikavosti vychovává kroužek Fiktivní firma, kde se studenti učí samostatnosti, kritickému myšlení, ověří si vlastní schopnosti a naučí se základní zásady podnikání a práce v týmu. V tomto kroužku si možná uvědomí, že mít vlastní firmu je sice náročné, ale motivační. Kroužek fyziky určený pro žáky 1. a 2. ročníků je zaměřen na obnovitelné zdroje energie. Je nastaven tak, aby studenti získané dovednosti uplatňovali v běžném životě, naučili se pracovat s energetickými štítky, poznali dobře jednotlivé elektrické spotřebiče a získali znalosti o výrobě elektřiny a jejího vlivu na životní prostředí. Škola pamatuje i na ty žáky, kteří se s novým prostředím dlouho a hůře sžívají. Když se stane, že mají při studiu těžkosti, rozhodně se hned nepřistupuje k jejich vyloučení. Se žákem pracuje výchovný poradce a speciální pedagog, který s ním hledá to nejlepší řešení.

Střední škola stavební a dřevozpracující se neomezuje jen vzděláváním mládeže, kurzy a rekvalifikace nabízí i dospělým. Denní docházka obsahuje teoretickou i praktickou přípravu, absolvent získává osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností.