První dny s rodiči, aby si zvykly

První dny s rodiči, aby si zvykly

V severních Čechách na Teplicku se nachází vesnice s neobvyklým názvem Ohníč. Trvale v ní žije asi 740 obyvatel. Mladé rodiny si váží toho, že jejich děti v předškolním věku nemusejí nikam dojíždět a mohou chodit do mateřské školy přímo v místě bydliště.

Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí Českého středohoří, v sousedství sportovního areálu a v blízkosti lesa. Je obklopena upravenou a vybavenou zahradou, která dětem poskytuje dostatek sportovního i herního vyžití. Pro všechny činnosti je tady dostatek prostoru – pro hraní, spaní po obědě, pro výtvarné činnosti i pro cvičení. Interiér prošel rekonstrukcí, je vybaven novým nábytkem a díky vytvoření koutků pro různé činnosti vyvolává pocit soukromí. Ve školce je jen jedna třída, chodí do ní 26 dětí ve věku do tří do šesti let.

Vychovatelé pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program je zaměřen na probouzení citového vztahu k přírodě, na správný postoji člověka k přírodě a estetickou výchovu. Děti se na vzdělávání aktivně podílejí, jsou vedené k tomu, aby se zajímaly o svět kolem sebe, uměly naslouchat lidem i přírodě a objevovaly nové věci. Odměnou je jim laskavý a empatický přístup vychovatelů. Práce pedagogů je v Ohníči v mnohém nadstandardní, učitelé vedou zájmové kroužky, vodí děti na sportovní a kulturní akce, pořádají společné akce pro děti a jejich rodiče, pobyty v přírodě, jezdí na výlety a exkurze. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Děti jsou do školky přijímány zpravidla ve věku kolem tří let, vy výjimečných případech i dvouleté. Podmínkou je volná kapacita školy a také schopnost dítěte postarat se o sebe v základních věcech.

Nově příchozí děti si na docházku do školky musí zvyknout, rodičům je nabízen individuální adaptační režim. Mohou před nástupem do školky chodit s dětmi na školní zahradu, seznámit se s prostředím a pracovníky školky a zpočátku mohou s dítětem na zahradě nebo i ve třídě setrvat, aby mu dodaly pocit bezpečí. Jestliže je to možné, dítě chodí do školky zpočátku na kratší dobu, aby si zvyklo. Základem úspěchu je vzájemná důvěra a otevřenost mezi rodiči a pedagogy.