Při pobytu doma s dětmi se inspirujte běžným režimem školky

Při pobytu doma s dětmi se inspirujte běžným režimem školky

Dnešní doba je velmi nejistá a snadno se opět může stát, že s malými dětmi skončíte doma. O mnohém jsme sice už poučení z jara, nicméně nikdy není na škodu si připomenout, jak takovou situaci co nejlépe zvládnout. O tom, jak se se školáky učit doma se toho můžete dočíst mnoho, jak však fungovat s dětmi, které navštěvují mateřskou školu? I ony se neustále učí něco nového, rozvíjejí své dovednosti a poznávají věci, které budou v budoucím životě potřebovat. Jak tedy jim v domácím prostředí předat co nejvíce?

Je dobré se inspirovat denním režimem v mateřské škole, a vytvořit si rozvrh činností. Ráno děti ve školce cvičí, aby rozvíjeli motoriku a na internetu najdete celu řadu zábavných videí. Malování a tvoření zase slouží nejen pro rozvoj kreativity, ale také jemné motoriky, u toho s dětmi proto trénujte správný nácvik držení tužky. Nezapomínejte ani na rozvoj řeči učením básniček a písníček, děti baví učit se novým věcem, avšak je dobré, aby to vnímaly jako hru. Pokud má vaše dítko s řečí problémy a navštěvuje ve školce logopeda, věnujte se nácviku i doma. Většinou ve školce dostanete sešit s nácvikem slovíček a výslovností. Při procházce venku se s dítkem bavte o světě kolem sebe, učte se barvy, jednoduché počty třeba u sbírání kaštanů. Důležité je také, aby se dítko zvládlo samo obléknout, a tak nedělejte vše za něj.

Samostatnou kapitolou je také jídelníček. Vymýšlet obědy na každý den rozhodně není nic snadného. Inspirací vám může být jídelna mateřské školy, která má jídelníčky na každý den sestavené. Při vaření nebo úklidu vám dítko může pomáhat, naučí se něco nového a y ještě získáte malého pomocníka. Myslete však na to, že nejste učitelé mateřské školy, ani kuchaři, a proto na sebe nemějte příliš vysoké nároky. Dodržujte pravidelný denní režim a snažte se o co největší pohodu.