Používáme ho denně, ale nic o něm nevíme

Používáme ho denně, ale nic o něm nevíme

Plasty, ať už se jim bráníme a nadáváme sebevíc, jsou nepostradatelným materiálem dnešní doby. Výrobky z plastů na nás v běžném životě číhají na každém rohu a život bez nich si zkrátka již nedokážeme představit.

Když řekneme, že je něco z plastu, ve skutečnosti mluvíme o polymeru. Ovšem tento pojem zní pro většinu smrtelníků na tolik „vědecky“ a nepředstavitelně, že se pro výrobky z polymerů vytvořil jednotný název „plast“. Všichni známe jeho výslednou podobu, málokdo je už ale schopný říci, z čeho přesně takový plast vzniká.

Polymery jsou vlastně dlouhé řetězce navzájem spojených molekul vyrobených typicky z ropy nebo zemního plynu. Tyto makromolekuly mají stovky nebo až tisíce spojení v každém řetězci a mají nám známé výjimečné fyzikální vlastnosti, a to zejména sílu a pevnost.

Slovo „plast“ vzniklo původně jako zkratka slova „termoplast“. Slovo „termo“ zde hraje významnou roli. Zahřátím se totiž termoplasty dají ohýbat nebo mohou měnit svůj tvar.

Zajímavá jsou také některá čísla, která svědčí o tom, jak moc jsou u nás plasty využívány a jak moc je potřebujeme. V roce 2015 se například na celém světě vyrobilo přes 320 milionů tun polymerů. Každou minutu se na světě prodá asi milion plastových lahví. A v roce 2021 se podle propočtů vyhodí 538 miliard plastových lahví.

Nicméně to, že se plasty vyrobí ještě nemusí znamenat, že budou dobře fungovat a plnit účel, pro jaký byly vytvořeny. Je proto důležité provádět měření, která mají za úkol zjistit mechanické, tepelné, nebo jiné vlastnosti plastů. Takováto měření se provádí ve zkušebních laboratořích. Měřené probíhá pomocí zkoušek tahových a ohybových vlastností, indexů toku taveniny, zkoušek teploty měknutí nebo třeba zkoušek tvrdosti.

Takovýchto typů měření využívají především výrobci plastových výrobků. Testování plastů je ne zcela známy obor, a tedy o jeho fungování ví málokdo. To však neznamená, že je nedostupný.

Plasty jsou nám sice velice známým materiálem z hlediska užívání, co se ale týče jejich výroby a testování, je to pro většinu z nás jedna velká neznámá.