Pomoc pro alergiky i sociálně slabé

Pomoc pro alergiky i sociálně slabé

Jsou školy, kam se děti těší, protože prostředí v nich je přátelské a hodně svou atmosférou připomíná domov. A jsou školy, v jejichž prostorách děti cítí respekt a ostych. Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 určitě patří mezi ty první. Právní subjektivitu má od roku 2001 a přestože nesídlí v moderní budově, třídy jsou barevné, vyzdobené obrázky a dalšími výrobky dětí. Ve společných prostorách je základní škola, školní družina s klubem a také školní jídelna. V současné době se ve škole učí před sedm set dětí v 29 třídách. Na prvním stupni je osmnáct tříd, na druhém jedenáct.

Protože má dnes hodně dětí různé alergie a z toho vyplývající omezení při pobytu v přírodě a při stravování, vychází škola rodičům takto postižených žáků vstříc a v případě potřeby v každém ročníku prvního stupně takové děti sdružuje do společné třídy. Učitelé mají přesný přehled o tom, jaké mají děti problémy, a jejich zdraví přizpůsobují školní aktivity. Chlapci, kteří se chtějí věnovat fotbalu, navštěvují na druhém stupni sportovně speciálně zaměřenou třídu.

Mladší děti, jejichž rodiče pracují na směny, chodí ráno do školní družiny a potom rovnou na vyučování. Stejně tak mohou ve družině setrvat po vyučování do té doby, než si je jejich rodiče nebo prarodiče vyzvednou.

Škola V Sadech 560 se každý rok zapojuje do různých projektů, v loňském roce to byla Potravinová pomoc v Kraji Vysočina, v rámci které děti ze sociálně znevýhodněných rodin dostávaly zdarma obědy. Z dalšího projektu byla financována modernizace vybavení, a to zejména výpočetní techniky, žákovské knihovny a mobilní učebny, vybavené tablety, deskovými a logickými hrami. Pedagogičtí pracovníci školy se neustále vzdělávají, aby reagovali na nové trendy ve vzdělávání. Zvýšenou pozornost věnují žákům, kteří při výuce zaostávají. Organizují pro ně doučování a snaží se jim probíranou látku opakované vysvětlovat a procvičovat na konkrétních příkladech.