Od patnácti až do dospělosti

Od patnácti až do dospělosti

Rozhodnout se na prahu dospělosti, čemu se profesně věnovat celý život, není jednoduché. Mladí lidé ze severních Čech mají v mnohém situaci ulehčenou tím, že je v jejich regionu škola Varnsdorf, která je zcela unikátní. Nabízí ucelený systém vzdělávání, takže mladý muž nebo dívka sem mohou přijít v patnácti a odejít odsud ve dvaceti nebo dvaadvaceti letech jako diplomovaní specialisté. Na každý obor navazuje vyšší odborná škola, na některé obory i vysokoškolské studium. Není proto divu, že tato škola patří k jedněm z mála v Ústeckém kraji, kterým se podařilo získat certifikát systému managementu kvality pro proces vzdělávání.

Nadstandardní je i zaměření jednotlivých ročníků v rámci výchovně vzdělávacího programu. První ročníky jezdí na týdenní seznamovací kurzy do rekreačního střediska Sloup, druhé až čtvrté ročníky na jazykové kurzy do Německa a Velké Británie a na lyžařský výcvik v Jizerských horách. Ve třetím ročníku se studenti mohou těšit na sportovně turistické kurzy v tuzemsku i zahraničí.

Součástí školy je domov mládeže a studentská ubytovna, takže je dobře postaráno i o dojíždějící. Stravovat se všichni mohou ve školní jídelně a bufetu, využívají také internetové kavárny a studentské sportovní a kulturní centrum. Po vyučování se zapojují podle svých zájmů do kroužků, věnují se práci s ICT, elektrotechnice, strojírenství, sportům, chodí do posilovny, na kulečník i do sauny, věnují se keramice, figurální kresbě a modelářství. Píší do školního časopisu, zúčastňují se soutěží i středoškolské odborné činnosti. Svoje znalosti si mladí lidé mohou i v zahraničí, protože škola má rozvinutou spolupráci se školami v příhraniční oblasti Euroregionu Nisa.

Studenti si vybírají zaměření podle svých možností a zájmů, v rámci čtyřletého maturitního studia je pro ně připraveny studijní obory hotelnictví, cestovní ruch, veřejnosprávní činnost, bezpečnostně právní služby, strojírenství, dopravní prostředky, elektrotechnika, informační technologie, modelářství a návrhářství oděvů, grafický design a průmyslový design. Ten, kdo tuší, že zlaté dno a velkou perspektivu mají řemesla, půjde na jeden z učebních oborů kadeřník, kuchař-číšník, krejčí, rekondiční a sportovní masér, zednické práce, karosář, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, obráběč kovů, truhlář, strojní mechanik, vlásenkář a maskér. O užitečnosti a smysluplnosti studia nelze pochybovat ani u oborů pečovatelské, stravovací a ubytovací služby.