O přestávkách hrají stolní tenis

O přestávkách hrají stolní tenis

Pouhých dvanáct kilometrů severně od Nymburka se nachází městys Loučeň. První zmínka o něm je už z roku 1223, jeho historie je poměrně bohatá na události a doby minulé tady dodnes připomíná barokní zámek. Toto všechno určitě vědí děti ze základní školy, kteří se v Loučni vzdělávají už od útlého předškolního věku v místní mateřské škole. Základní vzdělání dostanou také v místě bydliště, ale dál už musejí jít na odborné školy do vzdálenějších míst. Protože má Loučeň v současné době kolem 1300 obyvatel, a tedy i dost dětí, je ve škole veselo. Dají se tady pořádat různé akce, sportovní i kulturní. Místní děti si oblíbily hlavně florbal, pilně trénují a jsou v tomto druhu sportu skutečnými přeborníky, na okresních přeborech stávají pravidelně na stupních vítězů. Věnují se ale i jiným ušlechtilým činnostem, například sbírají starý papír, který by se jinak možná povaloval někde u popelnic. A také se zajímají o hudbu, architekturu a kulturu obecně. Odměnou jsou jim výlety za poznáním, do hlavního města Praha, do měst v okolí i do zahraničí. Na jaře by například někteří chtěli vyrazit do Velké Británie, aby se zdokonalili v angličtině.

Škola s kapacitou 300 dětí se stará o to, aby žáci měli různorodou i dobu, strávenou po vyučování. V rámci školní družiny, kde žáci tráví čas před vyučováním a případně i po vyučování do té doby, než se mohou vypravit ke svým domovům, mají možnost navštěvovat zájmové kroužky. Jsou přístupné všem a poplatek za ně za pololetí patří mezi nejnižší v regionu. O děti je postaráno i v době oběda, stravují se ve školní jídelně, která vaří chutně a zároveň i zdravě.

Základní škola Loučeň věnuje velkou pozornost prevenci kriminality dětí a mládeže. Učitelé úzce spolupracují s metodikem prevence a vzájemná spolupráce všech zaměstnanců školského zařízení přispívá k příznivému klimatu ve škole. Žáci druhého stupně se mohou mezi jednotlivými vyučovacími hodinami protáhnout a rozhýbat při stolním tenisu, na chodbách mají k tomuto druhu sportu stále rozmístěny stoly. Sport o přestávkách se osvědčil, děti stolní tenis rády hrají i v rámci nepovinných kroužků a jsou úspěšní na soutěžích.