Neučí se pro školu, ale pro život

Neučí se pro školu, ale pro život

V Božejově byla základní a mateřská škola zřízena v roce 2003. Její součástí je i školní družina a školní jídelna. Od roku 2004 je malotřídní školou pro děti, které se učí na prvním stupni. Je umístěna v budově bývalého zámku, v jejích prostorách se učilo už několik generací místních obyvatel, protože školní tradice spadá až do roku 1946. Škola je na okraji obce, obklopena místním sadem a v blízkosti rybníka. Před budovou stojí dvě stoleté lípy. Mateřská škola je v přilehlé, nově opravené budově a jsou v ní dvě třídy.

Učitelé a vychovatelé k dětem přistupují s vědomím jejich individuality, zaměřují se na zdravý životní styl a ekologickou výchovu. Děti vychovávají tak, aby si všímaly odpadu, přispívaly k jeho třídění a sběru. Tento životní postoj souvisí i s etickými hodnotami a estetickou výchovou. Žáci jsou také vedeni k vzájemně dobrým vztahům, k samozřejmosti pomáhat si a komunikovat mezi sebou. Hodně času děti tráví venku, zejména v mateřské škole a v družině. Plánují přírodní zahradu, v přírodě si hrají a učí se ji poznávat. Když počasí nedovolí pobývat venku, přijde vhod nově opravená a dobře vybavená školní knihovna. Vychovatelé se snaží v dětech pěstovat čtenářskou gramotnost a pěstovat vztah ke krásné literatuře.

K rodinnému klimatu ve škole napomáhá i způsob stravování. Vaří se tady zdravě, pokud možno z místních surovin.

V rámci školní výuky se pořádají různé výlety za poznáním a besídky. Děti se učí plavat, zúčastňují se aktivně obecních akcí u příležitosti různých svátků. Učitelé se pravidelně setkávají s rodiči, řeší s nimi případné výchovné problémy a pokud dítě zaostává se výuce, organizují pro něj doučování.

V první třídě mateřské školy jsou děti od tří do čtyř let, je vybavená nejen hernou, ale také ložnicí a sociálním zařízením. Ve druhé třídě jsou starší děti a předškoláci ve věku do šesti let.