Nemusíme být přímo ekologem, abychom neničili naši planetu

Nemusíme být přímo ekologem, abychom neničili naši planetu

Někteří kvůli ní změnili celý svůj život, jiní se ani nepokouší porozumět významu slova, které ji charakterizuje. Ekologie je poněkud sporné téma, které je předmětem mnoha bouřlivých diskuzí. Napříč tomu, že dnešní době vládnou plasty a jiné neekologické a velice těžko rozložitelné materiály, bez kterých si však většina z nás svůj život nedokáže představit, ve společnosti začíná přibývat lidí, kteří chtějí tuto situaci změnit.

Obecně existují dva typy lidí. Ti, kteří jsou do ekologie zapálení, a kteří jsou kvůli ní ochotni všechno změnit a přesvědčovat o její důležitosti i ostatní a potom jsou tu lidi, kterým je to zkrátka jedno. Když je někomu něco jedno, obvykle to znamená, že se k věci nestaví ani negativně ani pozitivně a tedy ji ani nepodporuje ani neškodí. Co se týče ekologie, je to ale trošku jinak. Pokud je nám totiž jedno, co se děje s naší planetou, znamená to, že asi nebudeme vyvíjet žádné větší snahy, které by mohly napomoci jejímu „uzdravení“. Pravidlo nestrannosti tedy v tomto případě příliš nefunguje. Pokud se totiž rozhodneme nepomáhat zlepšení životního prostředí a budeme i nadále pokračovat v masivní spotřebě nerozložitelných materiálů, které navíc ani nebudeme třídit, aby alespoň mohlo dojít k jejich recyklaci, životnímu prostředí nejen nepomůžeme, ale naopak mu uškodíme.

Každý z nás nějakým způsobem zasahuje do našeho životního prostředí. Už to, co a jak jíme, jak nakládáme s odpadky, jak často používáme auta či jakým způsobem u nás doma vytápíme. Všechny tyto věci životní prostředí ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují.

Vzhledem k tomu, že ekologie je tak obsáhlé téma a zahrnuje spoustu dílčích činností a vědomostí, spousta z nás ani neví, kde a jak začít. Množství informací a doporučení, jak se stát „ekologickými jedinci“, tak často odradí i prvotní odvážlivce. Je však důležité vědět, že k tomu, abychom nějakým způsobem přispěli zdravému životnímu prostředí, stačí udělat i naprosté maličkosti.

Jednou z věcí, které můžeme jakožto „začínající ekologové“ vyzkoušet, je používání alternativních pracích a čistících prostředků. Ty si můžeme doma buďto sami vyrobit, nebo alespoň kupovat v obchodech takové, které neobsahují fosfor. Podobně jako si někteří z nás čtou před nákupem jídla jeho složení a obsah kalorií, si na krabičce pracího prostředku, kde je uvedeno jeho složení, vybereme takový, který neobsahuje fosfor. Časově nás to příliš nezdrží a domů můžeme odcházet s pocitem, že jsme pro životní prostředí udělali alespoň něco dobrého. Ti šikovnější a kreativnější z nás si mohou čistící prostředky dokonce vyrobit sami doma. Osvědčenou trojicí je pro tento účel citrón, ocet a sůl.

Kroků a způsobů, jak pomoci prodloužit život naší planety je nepřeberné množství. Všechny dělat pochopitelně nemusíme, ale udělat alespoň jednu drobnost, která nás nic stát nebude a navíc nám zajistí dobrý pocit z toho, že jsme pro naši planetu a náš život na ni něco udělali.