Ne každý chce pracovat hlavou

Ne každý chce pracovat hlavou

Mateřskou a základní školou si musí projít každý. Pak ale nastává otázka, co se svým životem dál? Po absolvování základní školy se nacházíme na rozcestí a jsme postaveni před rozhodnutí, jestli budeme pokračovat ve studiu na nějaké ze středních škol, nebo jestli naše vzdělávání ukončíme dříve, než pořádně začalo.

Od malička je nám vtloukáno do hlavy, že se musíme dobře učit, že musíme mít ve škole dobré výsledky, abychom to někam dotáhli. Naše rodina, okolí a naši učitelé nás motivují či někdy až tlačí k tomu, abychom si vybírali co nejlepší školy a studovali, co nejdéle to půjde. Problém je ale v tom, že každý z nás je jiný a ne každý je studijní typ. Spousta z nás měla problém projít i základní školou, dostávali špatné známky, byli vystaveni neustálému kárání od učitelů a rodiny a představa, že by se takto měli trápit ještě dalších několik let je pro ně nemyslitelná.

Život máme jenom jeden a měli bychom ho prožít tak, abychom pokud možno v pozdějším věku nelitovali, nebo alespoň litovali co nejméně našich rozhodnutí. Dalším důležitým aspektem je, že škola není známka zdravého selského rozumu a ani sociální inteligence. To, že se dokážeme nazpaměť naučit kvanta učiva, ještě neznamená, že se v životě budeme mít dobře a někam to dotáhneme. Je to možná cesta k výše postaveným pracovním pozicím, ale rozhodně to není záruka, že je dostaneme.

Člověk by se měl rozhodovat hlavně podle toho, co ho baví, co mu bude přinášet minimální „utrpení“ a co si myslí, že mu půjde. Není tedy rozhodně nutné po vyjití základní školy nastoupit na prestižní gymnázium a od rána do večera ležet další čtyři roky v knížkách a učení. Někteří lidé jsou třeba manuálně zruční, baví je pracovat rukama, něco vytvářet a zdokonalovat. I na takovou práci jsou potřeba lidi a v poslední době, kdy se každý žene na vysokou školu je jich potřeba více než kdy dřív.

Existují školy, jako jsou střední odborná učiliště, nebo praktické školy, jejichž studium trvá jeden až tři roky a naučí nás tam jenom přesně to, co budeme pro výkon svého budoucího povolání potřebovat. Neučíme se tam žádné zbytečnosti, které nám v životě s největší pravděpodobností k ničemu nebudou, ale učíme se tam jen věci, které skutečně využijeme. Vyučit se tak můžeme na obory jako kuchař, malířské a natěračské práce či truhlářskou a čalounickou výrobu. Jedno z takových odborných učilišť najdeme na adrese Odborné učiliště Lipová- Lázně 458.