Náročné studium ve vlídné atmosféře

Náročné studium ve vlídné atmosféře

Nadané děti, které chtějí dále studovat na vysoké škole, se většinou snaží vystudovat střední školy, které jim dají co největší předpoklady k tomu, aby úspěšně složily přijímací zkoušky. A takovými školami jsou gymnázia. Poskytují všeobecné vzdělání. To mladým lidem dává možnost ještě v průběhu střední školy plány na budoucí profesi změnit. Zvláště to platí o chlapcích a dívkách, vlastně ještě dětech, které se na gymnázium přihlásí ještě před ukončením základní školní docházky.

Jedním z gymnázií, které může všechny sny budoucích vysokoškoláků splnit, se nachází na Praze 4 na Jižním Městě a má název jako stejnojmenné sídliště a stanice metra. Bylo založeno v roce 1993. Nabízí variantu čtyřletého i osmiletého studia. Každý rok se otvírají tři třídy, dvě pro mladší a jedna pro starší děti. Na studium mají šanci dostat se ty nejtalentovanější děti ze základních škol, které dobře složí přijímací zkoušky, mají výborné studijní výsledky a úspěšně se zapojují do vědomostních soutěží. 

Vedení školy nenabízí zájemcům o studium žádný odpočinek a pohodičku, netají se tím, že studium na Gymnáziu Opatov je náročné. Škola se snaží studentům vytvořit všechny podmínky, aby studium úspěšně zvládli a byli připraveni co nejlépe na další vzdělávání na některé z technických vysokých škol nebo na univerzitě. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a projekčním plátnem, dvě třídy jsou multimediální a je tady i šest učeben interaktivních. Zanedbáván není ani fyzický rozvoj dětí, škola má tři vnitřní tělocvičny a tři nová venkovní hřiště. Kdo si chce půjčovat beletrii nebo odbornou literaturu domů, může chodit do knihovny, kde najde tituly v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

Angličtina je dnes ve světě jazykem číslo jedna, bez její znalosti se prakticky nikdo už neobejde. Proto je na její výuku kladena taková pozornost. Učitelé jsou si dobře vědomi, že znalost tohoto jazyka znamená mít dobrý přístup k informacím.

Pravidelné školní inspekce Gymnázium Opatov velmi dobře hodnotí, ve všech bodech na nadstandardní úrovni. V roce 2014 bylo gymnázium ministerstvem školství vyhodnoceno jako druhá nejlepší škola v Praze, o rok později dokonce jako nejlepší škola hlavního města.