Mateřská školka Bezručova

Mateřská školka Bezručova

Období předškolního věku dítěte velice významné pro rozvoj a následnou školní docházku. Je proto velmi důležité tuto výchovnou i vzdělávací fázi u dítěte nepodcenit a vybrat pro něj tu správnou školu, ve které se bude cítit dobře. Pokud bydlíte v Kolíně či jeho okolí, neměla by vám ujít školka Bezručova, která se nachází ve středu kolínského sídliště. Školka je situována ve velmi klidné čtvrti a kolem ní se rozprostírá zeleň a příroda. Dětem je tak poskytnut kvalitní pobyt venku, vyrazit mohou do lesa, na venkovní hřiště, na vycházku kolem vodní nádrže či řeky, poblíž se nachází také lesopark. Součástí objektu jsou také různá sportoviště, jako jsou hřiště, dopravní hřiště, kluziště, a dokonce i bazén. Nechybí ani kulturní zázemí, a tak děti mohou pravidelně navštěvovat divadlo, kino anebo kulturní dům.

Mateřská škola Bezručova byla otevřena již v roce 1966 a má tudíž dlouhou tradici. Nachází se na rozlehlém pozemku, kde jsou spolu se školkou rozmístěny další pavilony – hospodářská budova a tři pavilony mateřské školy. V každé budově se nachází dvě třídy. V roce 2008 byla přistavěna nová budova se třemi třídami a aktuální kapacita školky je 246 dětí. Děti jsou do tříd rozděleny rovnoměrně ve všech věkových skupinách a na základě přání rodičů a potřeb dítěte. Školka veškeré své záměty diskutuje s rodiči, s pediatry, psychologickou poradnou a dalšími specialisty, aby byla dosažena co nejvyšší úroveň vzdělání a péče a byl rovněž zachován individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

Školka se kromě rozlehlého areálu a možností vyžití pro děti pyšní nadstandardní nabídkou další výuky a kroužků. Předškolákům nabízí speciální předškolní přípravu, všechny děti se mohou přihlásit na výuku angličtiny. Velkou předností je rovněž logopedická péče přímo v areálu školky, což vám, rodičům, může ušetřit váš drahocenný čas, jelikož vám odpadne další dojíždění. Dětem je dále nabízena možnost navštěvovat hudební kroužky, jako je hra na flétnu, nebo kroužky výtvarné, kde si mohou osvojit výrobu keramiky. Škola zajišťuje v externích prostorách pro děti saunování, pobyty v solné jeskyni a předplavecké kurzy.