Mají řemeslné obory budoucnost?

Mají řemeslné obory budoucnost?

Trh práce se neustále vyvíjí. Dnes existují stovky profesí, které by si lidé před padesáti lety dokázal jen těžko představit, a naopak mnoho povolání již zaniklo a my už netušíme, co bylo jejich posláním. Která povolání to jsou a hrozí i nám, že nás jednou v naší práci nahradí stroje?

V minulosti se lidé živili především zemědělstvím a řemesly, vše co potřebovali si museli sami vyrobit. V průběhu dějin tak existovala taková povolání jako například ledaři, kteří získávali a dováželi led, voraři, kteří plavili dřevo po řece nebo výrobci zápalek, kartáčníci i modistky, které vyráběly klobouky. Mnoho z nich můžeme znát z pohádek nebo z tradičních trhů, kde se výjimečně někdo zaniklými řemesly a výrobními postupy zabývá a tyto výrobky tak mají přidanou hodnotu tradiční výroby. Z těch nověji zaniklých povolání potom stojí za zmínku telegrafisté, poslední telegram byl v česku poslán v roce 2010 a to se nejedná o tak starou technologii. Spojovatelky propojovaly hovory, u výtahů vás přivítal takzvaný liftboy a pro zajímavost, v mnoha továrnách měli předčítače, který četl noviny, vyprávěl historky a zajišťoval zábavu pro pracující.

A která z dnešních povolání jsou nejvíce ohrožena a která naopak jsou velmi žádaná nebo mají jistou budoucnost? S vývojem samo řídících aut nejspíš zanikne povolání řidiče, avšak o auta se bude muset dál někdo starat, takže automechanici a klempíři se v nejbližší době bát nemusí. Pokladní pravděpodobně nahradí samoobslužné pokladny, a i na mnoha dalších místech se prosadí stoje. Stoje však potřebují opravy a servis, a tak i mechanici a strojaři mají místo jisté. A v mnoha dalších oblastech je lidská šikovnost nenahraditelná. Z toho důvodu se i dnes vyplatí studovat řemeslné obory, jako je instalatér, zedník nebo truhlář, které jsou nejen perspektivní ale i velmi dobře finančně odměněné.